24.11.2021

‘Daha Yeşil Üretim ve Tüketim Modeli İçin Dijitalleşme Öncelik Olmalı’

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, “Daha yeşil bir üretim ve tüketim modelini gerçekleştirebilmek için teknolojik dönüşümlere öncelik vermeliyiz.” dedi.


Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Rekabet Kongresi’nde yeşil dönüşüm ve dijitalleşmenin etkileri masaya yatırıldı. 

‘Yeşil Dönüşüm ve Döngüsel Ekonomi Işığında Pandemi Sonrası Sektörler’ ana temasıyla gerçekleştirilen zirve, kamu, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile alanında uzman isimleri bir araya getirdi. Zirvenin açılışında konuşan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, dijitalleşmenin içinde bulunulan dönemde şirketler ve ülkeler için önemli bir öncelik olduğuna dikkat çekerek, “Bununla beraber iklim değişikliğinin seyri, yeşil dönüşümün de dijital dönüşüme eşlik etmesi gereğini açıklıkla gösteriyor. Bir taraftan daha verimli ve katma değerli üretim için dijitalleşmeyi sağlarken diğer taraftan daha yeşil, çevreye duyarlı, enerji verimli, döngüsel bir üretim gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu süreçte daha yeşil bir üretim ve tüketim modelini gerçekleştirebilmek için teknolojik dönüşümleri de önceliklendirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ikiz dönüşüm olarak tariflenen bu yeni yapının temelinde dijital teknolojilerin etkin kullanılması önemli bir yer tutacak.” diye konuştu. 

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan da açılışta yaptığı konuşmada kalkınma ve rekabette sürdürülebilirliğin yalnızca ekonomide değil toplumda da hayati bir öneme sahip olduğunu söyledi. Rekabetçiliğin artık yaşayan bir organizma olduğunu belirten Turan, “Bu organizmanın beynini daha çevreci-yeşil, yenilikçi ve teknolojiyi ön plana alan katma değerli üretim süreçleri, kalbini ise hukuk ve demokrasi oluşturuyor. Gelişmiş bir demokrasi ve hukuk sistemi; adil, şeffaf, hesap verebilir ve liyakat esaslı bir devlet yönetimi ile rekabetçilik gücüne de kaldıraç etkisi yaratıyor. Güven ve istikrarın garantisi, hukukun üstünlüğünün sağlanmasından geçiyor.” ifadelerini kullandı. SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem ise COVID-19’un sürdürülebilirliğin önemini bir kez daha ortaya çıkardığına dikkati çekerken, şunları söyledi: “İşletmelerin finansal destek ihtiyacının karşılanması ve öngörülebilir yatırım ortamının sağlanması önemli. Bu noktada ülkemizde görülen istihdam, verimlilik ve yetenek uyumsuzluğu sorunlarını aşmak, ekonominin küresel rekabetçiliğini artırmak için temel gündemlerimiz olmalı. Uzun vadeli dijital dönüşüm ve diğer makroekonomi politikalarıyla bu sorunların üstesinden hep birlikte ortak akıl ile gelebiliriz.”


X