27.04.2021

Çiğ Sütte 2021-2022 Destekleme Esasları

Yürürlüğe giren karara göre, ürettiği çiğ sütü, süt işleme tesislerine satan ve bir üretici örgütüne üye olan yetiştiriciler desteklemelerden yararlanabilecek.


Çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı 22 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının belirleyeceği dönemler, kriterler ve birim fiyatlar üzerinden çiftçilere çiğ süt destekleme ödemesi yapılacak.

Üretmiş olduğu çiğ sütü, süt işleme tesislerine satan ve bir üretici örgütüne üye olan yetiştiriciler desteklemelerden yararlanacak.

Manda, inek, koyun ve keçi sütü, soğutulmuş inek sütü, üretici örgütleri kanalı ile pazarlanan soğutulmuş inek sütü destekleme kapsamında olacak.

Çiğ inek sütü desteklemesi, protein ve yağ değerine göre yapılan A,B,C sınıflamasına göre ödenecek.

Üretmiş olduğu çiğ sütü, süt piyasasının düzenlenmesi uygulaması kapsamında, üretici örgütleri aracılığı ile süt ürününe (süt tozu) çevirterek Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK)’ne satan üreticiler çiğ süt desteklemesinden yararlandırılacak.

Hastalıktan ari işletme belgeli süt üreten işletmeler, ürettikleri çiğ sütü, faaliyet alanında sütün arzı/satışı bulunan işletme kayıt belgesine sahip ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemi’ne kayıtlı yerel perakendecilere, işletme kayıt belgesine sahip Bakanlık Süt Kayıt Sistemi’ne kayıtlı süt dolum tesislerine fatura/müstahsil makbuzu karşılığında satmaları şartıyla çiğ süt desteklemesinden yararlandırılacak.

Ürettiği çiğ sütü, Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) üzerinden doğrudan veya üyesi olduğu üretici/yetiştirici örgütü üzerinden satan üreticilere Bakanlığın belirleyeceği dönemler, kriterler ve birim fiyatlar üzerinden ilave destekleme ödemesi yapılacak.

Çiğ süt piyasasının düzenlenmesi uygulamasında, Et ve Süt Kurumu tarafından yapılan alım ve satım arasında oluşacak fark, hayvancılık destekleme bütçesinden karşılanacak.

Çiğ sütü toplayan, pazarlayan üretici örgütlerine desteğin yüzde 3'ü "çiftçi örgütlerini güçlendirme" amacıyla ödendikten sonra kalan miktar çiftçiye ödenecek.


X