29.03.2021

Çelik Üreticileri Hurda Teşviki Bekliyor

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Yayan, Türkiye'nin hurda üretimini artırılabilmesi için bu alanda ihtisas organize sanayi bölgelerinin kurulması, bunun toplanmasına çok yönlü teşvik verilmesi ve hurdayı ikame edebilecek ürünlerin de üretim sürecinde dikkate alınmasının önem taşıdığını söyledi.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, global piyasalarda hurda ihracatının kısıtlanmasına yönelik girişimlerin hız kazandığını ve dünyanın en büyük hurda ithalatçısı olan Türkiye'nin bundan olumsuz etkileneceğini ifade etti.
Yayan yaptığı açıklamada, Rusya'nın hurda ihracatında ton başına 15 Euro olarak başlattığı vergi uygulamasını, geçen yılın sonunda ton başına 45 Euro’ya çıkardığını ve uygulamanın beklenen ölçüde etkili olmaması halinde, bu ihracatı tümüyle yasaklamayı planladığını söyledi.
Benzer adımların başka ülkelerce de atıldığına dikkati çeken Yayan, Ukrayna'da uygulaması yeni sona eren ton başına 58 Euro’luk hurda ihracatı vergisinin de yeterince etkili olmadığı gerekçesiyle bunu yükseltmeye yönelik kanun teklifi verildiğini bildirdi.

Yayan, Latin Amerika Çelik Üreticileri Derneğinin (Alacero), bölgede ticari açıdan avantaj sağlayacağı düşüncesiyle hurda ihracatına kısıtlama getirilmesini istediğini, benzer şekilde Malezya'nın da hurdaya yüzde 15 ihracat vergisi getireceğini duyurduğunu ifade etti.

Yayan, Avrupa Birliği'nde (AB) ise rekabet şartlarının iyileştirilmesi ve iklim değişikliği çalışmalarının gerekliliklerinin yerine getirilmesi açısından, EUROFER tarafından, hurda ihracatının kısıtlanması yönünde taleplerin vurgulanmaya başlandığına dikkati çekti.


“Sınırlama eğilimleri ağırlık kazanıyor”


Yayan, hurda ihracatının kademeli şekilde sınırlandırılması yönündeki eğilimlerin giderek ağırlık kazandığına işaret ederek, ham madde ihracatının sınırlandırıldığı bir ortamda, nihai ürünlerin serbest ticaretinden bahsedilemeyeceğini dile getirdi.

Nihai ürün piyasasında, serbest ticaretin önemli ölçüde tahrip edildiğinin gözlendiğini belirten Yayan, şunları kaydetti:

“Ülkemizde, toplam üretim içinde, hurdayla üretim yapan ark ocaklı tesislerin payı yüzde 69,2'dir. Türkiye, 2020 yılında 22,5 milyon tonla dünyanın en büyük hurda ithalatçısı konumunu sürdürmüştür. Global piyasalarda hurda ihracatını engellemeye yönelik girişimler, hurda tedarikinde dışa bağımlı sektörümüzü olumsuz etkileyecektir. Tüm bu gelişmeler ışığında, Türkiye'nin hurda üretiminin artırılabilmesi için bu alanda ihtisas OSB'lerinin kurulması, bunun toplanmasına çok yönlü teşvik verilmesi ve hurdayı ikame edebilecek ürünlerin de üretim prosesinde dikkate alınması önem taşıyor.”X