21.06.2022

5 Ayda 10,1 Milyar Dolarlık Makine İhracatı

Makine ihracatı, yılın ilk 5 ayında 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 8,3 artarak 10,1 milyar dolar oldu.


Makine İhracatçıları Birliğinin (MAİB) paylaştığı makine imalat sanayi konsolide verilerine göre, yılın ilk 5 ayında Türkiye'nin serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatı geçen yıla göre yüzde 8,3 artarak 10,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. 


Türkiye’nin mayıs ayında AB genelinde en fazla ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla Almanya, İtalya ve Fransa oldu.


Avrupa Yeşil Mutabakatı ile gündeme gelen tüm mekanizma ve düzenlemelerin AB’nin kendi rekabetçiliğini korumak için aldığı önlemler olarak önlerine gelmeye başladığını belirten Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “Yeşil Dönüşüm başlığı altında AB Komisyon ve Gruplarında birçok yeni düzenleme hazırlanıyor. AB Makine Yönetmeliği’nin de revize edilerek yakın tarihte yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bölgede görevli temsilcilerimiz yeni bir yönetmelik ve direktifler tsunamisi ile karşı karşıya kalacağımız konusunda bizi uyarıyor.” açıklaması yaptı.


Karavelioğlu, "Demir çelikten çimento, kimya ve gübre sanayiine kadar karbon emisyonunun azaltılmasında öncelikli tüm sektörlerde çözüm kapısı makine sanayiidir. Makineler ve üretim teknikleri yenilenmeden veya iyileştirilmeden, yani yatırım yapılmadan ne karbon ayakizi küçülür ne enerji verimliliği yükselir, ne de enerjide kaynak çeşitliliği sağlanıp, yenilenebilir enerjinin ağırlığı artabilir. Evvel emirde tartışmamız gereken mesele yatırımların finansmanıdır." dedi. 


Makine sektörünün endüstrinin dijital dönüşümünde belirleyici rolüyle Türkiye için bilgi üretmeye devam ettiğini ifaden Karavelioğlu şunları kaydetti: “Tüm imalat sanayinin dönüşümünü merkeze alan ve kamuoyunda da merakla beklenen Makine Sektörü Sürdürülebilirlik Hedef ve Eylem Planımız hazır ve yakında açıklayacağız. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik başlıklara uyum için gerekenleri tüm detaylarıyla paylaşacağız. Bu esnada AB'deki iş ortaklarımızla stratejik konularda bir araya gelmeye ve ortak platformlarda bilgi paylaşımına devam ediyoruz.”


 “Sektör cari açık değil, fazla vermek için var”


Türkiye ekonomisinde yılın ilk çeyreğinde büyümeyi ihracat, sanayi üretimi ve hane halkı tüketim harcamalarının sürüklediğini, makine ve teçhizat yatırımlarının da büyümeyi destekleyen bir unsur olduğunu belirten Karavelioğlu, “Makine ve teçhizat yatırımlarında 2019 yılı dördüncü çeyreğinden başlayan büyüme 10 çeyrektir devam ediyor. Makine ve teçhizat üretimindeki artış da 7 çeyreğe ulaşmış bulunuyor. Son 2 yılda hem imalat yatırımlarımız hem de makine üretimimiz yüzde 50’den fazla arttı. Makine imalatında katma değerin yüksek, ithalat bağımlılığının düşük olması sayesinde sektördeki üretici fiyatları endeksi artışımız yüzde 71 ile, yüzde 132'yi bulan genel imalat sanayii ortalama endeksinin hayli gerisinde seyrediyor.” ifadelerini kullandı.


Yerli makine imalatçılarının, katma değer yanında ölçek büyütmek suretiyle de bir maliyet avantajı sağlayabildikleri için makine fiyatlarındaki artışı da sınırlı tutabildiğini ifade eden Karavelioğlu, “Rekabet gücümüzün avantajlarından yararlanmayı ve bundan böyle iç pazardan daha fazla pay alabilmeyi hedefliyoruz. Ne var ki, makine ihracatımızın 24 milyar dolara yükseldiği son 12 ayda makine ithalatı 35 milyar doları, bu alandaki dış ticaret açığı ise 11,2 milyar doları buldu. Küresel gelişmeler enerjiyi büyük bir cari açık kalemi haline getirmişken, makine dış ticaret açığını artıracak değil, kapatacak bir unsur olarak değerlendirilmeli. Türkiye vakit kaybetmeden ve bütün gücüyle yerli imalata ve yerlileşmeye destek vermeli.” diye konuştu.


X