Finans ve Muhasebe Eğitimleri

24 Eğitim Gösterilmektedir.
Etkin finansal yönetim, bir işletmenin belkemğidir. Etkin finansal yönetim ise mali verilerin doğru değerlendirilmesi, mali tabloların etkin analizi ile yapılabilir. Mali tablo analizi hakkında bilinmesi gerekenleri ise yazımızdan okuyabilirsiniz.
Faktoring ve faktoring işlemlerinin sunduğu faydalar hakkında bilgilenmek için yazımızı okuyabilirsiniz.
Yatırım Teşvik Belgesi hakkında bilinmesi gerekenleri yazımızdan okuyabilirsiniz.
İnteraktif vergi dairesi hakkında bilmeniz gerekenleri sizin için derledik.
KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programları'ndan faydalanmak için bilmeniz gerekenleri sizin için derledik.
Serbest meslek kazançlarında faydalanabileceğiniz vergi istisnaları ve indirimleri hakkında bilgi almak için yazımızı okuyabilirsiniz.
İşletmeler için finansal oranlar hakkında bilmeniz gerekenleri eğitim yazımızda bulabilirsiniz.
Küçük ve orta ölçekli işletmeler yani KOBİ’lerin ihtiyaç duydukları finansman desteği için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOSGEB KOBİ Finansman Destek Programı sunmaktadır. İşletmelerin bankalardan kredi kullanırken en uygun şartlardan yararlanmalarını sağlamak amacıyla da KOBİ Finansman Destek Programını sunar.
İşletmelerin kanunen hazırlamakla yükümlü oldukları finansal raporlamalarında; kâr - zarar tablosu, nakit akış tablosu ve öz kaynak değişim tablosu gibi işletmenin mevcut finansal durumunu belirten değerlendirmeler yer alır. Hazırlanan bu dokümanlar, sadece işletmenin performansına dair genel bir bakış sunar. İş kararları alınabilmesini sağlayan ileriye dönük analizler ise yönetim raporlaması sayesinde elde edilir. Bu eğitimimizin konusu olan yönetim raporlaması ile ilgili daha detaylı bilgi edinerek, işletmenizin verimliliğine katkıda bulunabilirsiniz.
İşletmeler, vergi yükümlülüğünü zamanında ve sorunsuzca yerine getirmek amacıyla vergi planlaması yaparlar. Vergi planlaması ile ilgili detaylı bilgi alıp firmanızın kârlılığını artırmak için eğitimimizin devamını okuyabilirsiniz.
KOBİ’ler için nakit akışı, kârlılığı elde etmek kadar önemli bir unsurdur. Nakit akışı her işletme için önemli olmakla birlikte bazı faaliyet sahalarının işleyişinde daha da kritik bir rol oynar. Nakit akışının öngörülebilirliği ise alacak tahsil süresinin belirli olmasına bağlıdır. Alacak tahsil süresi ile ilgili tüm detaylara yer verdiğimiz bu eğitimimizi okuyarak mali sorumluluklarınızı planladığınız şekilde yerine getirmenin yollarını öğrenebilirsiniz.
Eğitimimizin konusu olan faaliyet döngüsü ve nakit yönetimi ile ilgili adımları izleyip sermaye analizini düzenli olarak gerçekleştirerek işletmenizin büyüme hızını artırabilirsiniz.
Fiyatlandırma; kâr marjını, satış hacmini ve pazar payını belirleyen önemli bir etkendir. İşletmelerin kârlarını maksimize etmeleri ve bunun sonucunda organizasyon hedefini yakalamaları için doğru fiyatlandırma stratejileri izlemeleri gerekir.
KOBİ’lerin muhasebe alanında yeterli bilgiye sahip olmalarını amaçladığımız serinin son bölümünü tamamladık.
KOBİ’lerin yararlanması için hazırladığımız muhasebe sözlüğünün ikinci bölümünü tamamladık. Sonraki eğitimimizde “I” harfinden devam ederek muhasebe ile ilgili bilmeniz gereken önemli terimleri sizinle paylaşacağız.
Reklam bütçesini doğru bir şekilde yönetmek için sizinle paylaştığımız adımları izleyebilir, firmanızın tanıtım giderlerini kontrol edebilirsiniz.
Muhasebe terimleri sözlüğünün ilk bölümünü sizin için oluşturduk. İleri dönemlerde yayınlayacağımız eğitimlerde, D harfinden itibaren sözlüğün kalan kısımlarını da bulabilirsiniz.
Sonuç olarak KOBİ’lerin ödeme ve borç yönetimi konusunda dikkat etmesi gereken noktaları, Türkiye Bankalar Birliği’nin bu konuda yaptığı değişiklikleri paylaştık. Üstünde durduğumuz noktalardan yola çıkarak iş ortaklarınızla olan ticari süreçlerinizi hızlandırabilir, kurumların sunduğu kolaylıklardan faydalanabilirsiniz
KOBİ’lerin ödemekle yükümlü olduğu vergileri ve 2020 yılı vergi oranlarını ele aldık. Vergi ödemelerinizi düzenli bir şekilde takip edip zamanında ödediğiniz takdirde finansal yönetiminiz kolaylaşır. Aynı zamanda vergilerin ödenmemesi durumunda alacağınız cezaları önlemiş olursunuz. Vergi borcunuzun olup olmadığını bilmiyor veya online vergi ödemesi yapmak istiyorsanız Gelir İdaresi Başkanlığının İnternet Vergi Dairesi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
KOBİ’lerin bilgi sahibi olması gereken en temel muhasebe kavramlarını, türlerini ve muhasebenin işlevini açıkladık. Bu doğrultuda muhasebe süreçleriyle ilgili temel bilgiyi edinip sonraki eğitimlerimizde muhasebeyle ilgili daha derinlikli konular hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.
İşletmenizi yönetirken ihtiyaç duyacağınız stok yönetimiyle ilgili süreçleri sıraladık. Ürünlerinizi sınıflandırmaya, teknolojiden yardım almaya ve hızlı bir şekilde çözüm üretmeye dikkat ettiğiniz sürece şirketinizin verimliliğini artırabilirsiniz
İşletmenizin sürekliliği için doğru adımları izleyerek nakit akışını ve kârlılık durumunu yönetmek mümkündür. Eğitimimizde de üstünde durmanız gereken noktalara değindik. Ödemelerinizin, borçlarınızın ve kazandığınız miktarın takibini doğru bir şekilde yapıp bazı noktalara dikkat ettiğiniz takdirde bunu başarabilirsiniz.
İşini büyütmek isteyen her KOBİ, muhasebe ve finans konularında gerekli adımları izleyerek finansal raporlama konusuna özellikle dikkat etmelidir. Eğitimimizde yer verdiğimiz bilgiler sayesinde mutlaka hazırlamanız gereken raporlarla ilgili bilgileri edinebilir ve işletmeniz için gerekli adımları atabilirsiniz.
Yeni kurduğunuz şirket için muhasebesel süreçleri eksiksiz bir şekilde yönettiğinizde işletmenizin refah seviyesi artar. Finansal açıdan düzenli olmak, vergiler ve borçlar başta olmak üzere ödemeleri zamanında yapmak her zaman için sizi bir adım öne geçirir. Kısacası bu eğitimden çıkarılabilecek en önemli sonuç, muhasebe konusunda baştan itibaren titiz ve düzenli olmanın gerekliliği.
X