ARA

Arama Sonuçları

İŞ'TE BAŞARI HİKAYELERİ

Profen Başarı Hikayesi

Profen İletişim Teknolojileri ve Hiz. San. Tic. A.Ş.

Girişimci genç mühendislerin kurduğu Profen, uydu haberleşme teknolojileri alanında dünya çapında marka olma yolunda olanca hızıyla ilerlemektedir...Devamı

yargı

Tasarrufa yönelik yatırımlara 5. Bölge teşviği geliyor

Ekonomi / 22.10.2014

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, yargının çeşitli aşamalardaki kararları nedeniyle 14 bin 707 MW enerji üretimine yönelik yatırımın durdurulduğunu açıkladı. Yıldız, "Bunları yakınmak için söyle...Devamı

Kamu borcunda vasıtalı haciz uygulaması

Yazan: Dr. Mustafa Alpaslan / Vergi - Muhasebe Uzmanı

  6183 sayılı AATUHK'nun 5. maddesi hükmüne göre  cebri tahsilin yapılmasına ilişkin takip işlemleri tabiatıyla alacaklı amme idaresi tarafından yapılması gerekmektedir. Belli bazı hallerde  alacaklı kamu idar...... Devamı

İhbarname kesinleştirilmeden ödeme emri tebliğ edilemez

Yazan: Dr. Mustafa Alpaslan / Vergi - Muhasebe Uzmanı

  Bilindiği gibi, vergi uygulamasında ilk  (1) nolu ihbarnameler tebliğ edilmeden, kesinleştirilmeden ödeme emri düzenlemez. Ödeme emrinin düzenlenebilmesi için  mutlak surette ihbarnamelerin  kesinleşmesi  g...... Devamı

Usulsüz vergi tebligatları üzerine

Yazan: Dr. Mustafa Alpaslan / Vergi - Muhasebe Uzmanı

2577 sayılı İYUK'nunda dava açma süreleri genel ve özel  dava açma süreleri şeklinde iki türlü  dava süresi bulunmaktadır. Bunun dışında yasada belirtilen bazı özel durumların gerçekleşmesi halinde verilen ek ...... Devamı

Vergi yargısında istinaf mahkemeleri

Yazan: Dr. Mustafa Alpaslan / Vergi - Muhasebe Uzmanı

Bilindiği gibi idarî yargı alanında 6545 sayılı yasa ile bir dizi düzenlemeler yapılmıştır. 28.06.2014 günlü Resmî Gazete 'de yayınlanarak yürürlüğe giren yasada vergi davaları ile ilgili olarak da bazı düzenl...... Devamı

Vergi yargısında dava açma süresini kaybedenler ne yapmalıd...

Yazan: Dr. Mustafa Alpaslan / Vergi - Muhasebe Uzmanı

Bilindiği gibi, vergi yargısına müracaat açısından belirli sürelerde bu hakların kullanılması gerektiği bilinmektedir. Örneğin kendisine vergi ve ceza ihbarnamesi tebliğ edilen gerçek ve tüzel kişiler normal k...... Devamı

İşçinin ücretinin ödenmemesi iddiasıyla yapılan haksız fesi...

Yazan: Av. Naciye Uçar / İş ve Borçlar Hukuku Uzmanı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2007/ 27649 Esas 2008/ 25967 Karar ve 07.10.2008 tarihinde verdiği kararında mevcut işyerinde ücret ödeme zamanı gelmemesine rağmen, ücretinin ödenmediğini öne sürerek iş sözleşmesini...... Devamı

Vergi yargısında yürütmenin durdurulması hakkında verilen k...

Yazan: Dr. Mustafa Alpaslan / Vergi - Muhasebe Uzmanı

Bilindiği üzere vergi ve ceza ihbarnamelerine karşı ilgili vergi mahkemelerinde dava açılması halinde, "Yürütmenin Durdurulması" talebinde bulunulmaz. Çünkü, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren (30) gün iç...... Devamı

Usulsüz ödeme emri tebligatı ve bir yargı kararı

Yazan: Dr. Mustafa Alpaslan / Vergi - Muhasebe Uzmanı

  I- GİRİŞ Vadesinde ödenmeyen amme alacaklarının tahsili aşamalarında, 6183 sayılı AATUHK.nun cebri icra hükümleri uyarınca borçlu vergi yükümlülerinin menkul ve gayri menkul malları ile her türlü alacaklar...... Devamı

Şirketler hukukçuları 'önleyici hekim' olarak görmeli

Yazan: Didem Eryar Ünlü / Dünya Gazetesi Yazarı

Yargı süreçlerinin hantallığı, ekonomik kalkınma açısından önemli bir engel. Ekonomik kalkınmanın olmadığı bir ortamda da hukukun gelişimi zor. Yani ekonomi ve hukuk arasında karşılıklı bir ilişki söz konusu.U...... Devamı

Geri 1 2 İleri