21.11.2020

KOBİ’lerin Sermaye Yönetiminde Blockchain’in Etkisi

#teknoloji

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler olan KOBİ’ler her işletme gibi faaliyetlerini devam ettirmek ve istikrarlı bir şekilde büyümek için mevcut sermayelerini doğru şekilde yönetmeye ihtiyaç duyarlar. Aynı zamanda alternatif finansal kaynaklara da ulaşmak isterler. 

Ekonomik rekabetin ve değişimin çok yoğun yaşandığı günümüz şartlarında KOBİ’lerin uygun finansman kaynaklarına ulaşabilmeleri son derece önemlidir. Türkiye’deki işletmelerin yaklaşık %99’unu oluşturan KOBİ’ler ise nitelik ve nicelik olarak uygun sermaye kaynaklarını bulmakta zorlanabiliyor. Bu durum da Türkiye’de faaliyet gösteren KOBİ’lerde sermaye yönetimi ve finans kaynağı sorununu ortaya çıkarıyor. 

Bu noktada teknolojilerin gelişmesiyle KOBİ’lerin finansman sorununu çözmek için de bu yeni teknolojilerden yararlanma yoluna gidilebileceği fikri gündeme geldi. Üstelik bu sayede sadece Türkiye’deki değil, dünyadaki tüm KOBİ’lerin yaşadığı bir sorun olan sermayeye ulaşma zorluğuna teknolojiyle bir çözüm bulmak mümkün olabilir. Bu noktada blockchain teknolojisinin KOBİ’lerin finansman sorununu çözmede etkin bir rol oynayacağı düşünülüyor. 

Peki, bu kadar önemli olan blockchain teknolojisi nedir? Farklı sektörlere ne gibi faydaları vardır? KOBİ’lerin sermaye yönetimiyle olan ilişkisini açıklamadan önce bu soruları cevaplayalım. 


Blockchain Nedir? 


Türkçesi blok zinciri olan blockchain teknolojisinin temeli 1990’lı yıllara dayanır. Kriptografi uzmanları Stuart Haber ve Scott Stornetta tarafından yapılan çalışmalarla gelişmeye başlamıştır. 

Blockchain teknolojisi en yalın anlamıyla bu sisteme dahil olan paydaşlar tarafından tüm ağdaki kayıtların şifreli ve zincir halinde birbirine bağlı olduğu dağınık veri tabanıdır. Birbirine bağlı olan bu blokların işlem kaydının saklı tutulduğu deponun adı ise “dijital defterdir”. 


Blockchain Teknolojisi Nasıl Çalışır? 


Blockchain teknolojisinin aslında çok geniş bir kullanım alanı vardır. Genellikle kripto para birimleriyle anılsa da pek çok sektörde kullanılabilir. Blockchain teknolojisinin kullanım yerleri arasında bankalar, kamu kurumları, akıllı sözleşmeler ve noter işlemleri gibi birçok farklı alan bulunur. Bunların yanı sıra tedarik zincirlerinin kontrolünde ve oylama sistemlerinde de tutarlı sonuçlar vermesi nedeniyle kullanılmaya başlanmıştır. 

Blockchain teknolojisinin çalışma prensibinin en önemli özellikleri; anonim, dağıtık ve merkezsiz olmasıdır. Bunların yanında siber saldırılara karşı güçlü olması da pozitif özelliklerinden biridir. Bir nevi bilgi kayıt zinciri olan blockchain, hem kolay erişilebilir hem de güvenli bir teknoloji oluşu ile birçok sektörün tercih sebebi olmuştur. Bloklara işlenen kayıtlar, kırılamaz ve değiştirilemez. Bunun en önemli nedeni de blokların milyonlarca kopyasının olmasıdır. Blokları bozmak için dijital defterdeki tüm kayıtların değiştirilmesi gerekir. Bunu başarılı bir şekilde gerçekleştirmek ise imkansıza yakındır. 

Peki, bu zincirin KOBİ’lerin finansal açıdan hayatını kolaylaştıracak tarafı nedir? Eğitimin devamında ayrıntıları inceleyelim. 


KOBİ’lerin Sermaye Yönetimi ve Blockchain Teknolojisi 


KOBİ’ler istihdam yaratma ve ekonomiyi kalkındırma konusunda büyük bir güç olsa bile yatırımcılar, güven sorunu yaşamaları ve büyük şirketlerin sermaye piyasalarına erişmek istemeleri nedeniyle KOBİ’lerden ziyade onları tercih eder. 

KOBİ’ler ise hareketli teminat varlık hesaplarını (hesap hareketlerinin ve pek çok işlem kaydının yer aldığı) kullanarak ihtiyaçları olan kredilere ulaşmaya çalışır. Piyasada KOBİ’ler tarafından sağlanan verilere güven eksikliği olması durumundan ötürü de her zaman istedikleri krediyi çekemezler. İşte, bu noktada güven eksikliği sorununu çözmek ve KOBİ’lerin sermaye ihtiyaçlarını gidermek için devreye blockchain teknolojisi girer. 

Güvenilir bir sistem sunan blok zincir teknolojisi, tek merkez yerine dağıtılmış bir veritabanından yararlanır. Yani sistemin belirli bir merkezi olmaz. Fakat bankalar, blockchain platformlarına dahil olarak bu verimli altyapıdan yararlanabilir. 

Bu teknolojinin bankaların ya da yatırımcıların kredi verme sistemlerine dahil edilmesiyle KOBİ’lerin karşılaştığı güven ve şeffaflık sorunu çözülebilir. Çünkü blockchain teknolojisi, şeffaf yapısı ve üstün kayıt tutma sistemiyle kredi puanı hesaplama konusunda da geleneksel yöntemlere göre çok daha doğru sonuçlar verir.

Ayrıca blockchain sistemindeki gerçek zamanlı işleme ve yerleşim yeteneği sayesinde KOBİ’lerin yatırımcılarına karşı şeffaflığı daha da artar. Böylece sermayeye ulaşmaları kolaylaşabilir. 

Ek olarak bankalar ve finansal kurumlar da bu teknoloji sayesinde KOBİ’lerin verilerini gözden geçirmek için ekstra zaman harcamaktan ve iş yükünden kurtulabilirler. 


Blockchain Teknolojisinin Finans Sektörüne Etkisi Nasıl Olacak? 


Blockchain teknolojisinin sunduğu güvenli ve pratik çözümlerle finans sektörüne entegre bir sistem olarak gelişmesi bekleniyor. Birçok uluslararası banka bu teknolojiyi sistemlerine dahil etmek için araştırmalara ve çalışmalara başlamış durumda. 

Şu ana kadar bankacılık sektöründe uluslararası para transferleri ve akıllı kontrat kullanımı gibi alanlarda denenmiş olan blockchain uygulaması daha da gelişerek tüm işlemleri hızlı ve şeffaf hale getirebilir. 

Bankacılık işlemlerinin yanı sıra ithalatçı, ihracatçı, banka, üretici ve lojistik firmalarının dahil olduğu dış ticaret süreçlerinde de bu teknolojinin “gerçek zamanlı izleyebilme ve takip edebilme” yeteneği sayesinde son derece verimli olabileceği öngörülüyor. 


Sonuç 


Blockchain teknolojisi, günümüzde geldiği nokta itibarıyla gerek KOBİ’lerin gerek bankacılık ve farklı sektörlerdeki sorunların çözümünde kullanılan önemli bir teknoloji olacak. Özellikle sermaye ve kredi bulmakta zorluk çeken KOBİ’ler, blok zincir teknolojisiyle beraber bu arayışlarını eskisinden çok daha rahat bir şekilde sonlandırabilecekler. Ayrıca bu teknolojinin gelişmesi için yapılan AR-GE çalışmaları da sektörlerdeki rekabeti artırıp yeni çözüm yollarının bulunmasını sağlayacak.

X