30.11.2020

Bahçeden Tüketiciye: Çiftçiler İçin E-Ticaret Rehberi

#e-ticaret

Hızla gelişen teknoloji sayesinde e-ticaret son yıllarda oldukça popüler oldu. Yaşanmaya devam eden pandeminin de etkisiyle özellikle son aylarda iyice yükselişe geçti. Teknolojinin ve çağın getirilerinin doğurduğu sonuçlarla çok daha fazla gelişmekte olan e-ticaret pazarlamasına her geçen gün yeni sektörler de katılıyor. 

E-Ticaret Daire Başkanlığı’na bağlı E-Ticaret Bilgi Platformu’nun yayımladığı 2020 E-Ticaret İstatikleri’ne göre Türkiye’de toplam 68.457 işletme e-ticaret faaliyeti gösteriyor. E-ticaret hacmi ise 2019’un ilk altı ayına göre 2020’de %64 artmış durumda. 

Bu veriler ışığında e-ticaretin birçok sektör için önemli bir gelir kapısı olduğu rahatlıkla söylenebilir. Üstelik dünyada tarım ürünlerine artan taleple birlikte e-ticaret, tarımsal pazarlama için de çok önemli bir rol oynamaya başlıyor. 

Peki Türkiye, tarım sektöründe e-ticaretin kullanılması konusunda hangi noktada ve neden buna ihtiyaç duyuluyor? Tarım ve Ormancılık Bakanlığının bu konuda geliştirdiği projenin detayları ne? Tüm bu soruların cevaplarını eğitimin devamında bulabilirsiniz. 


Türkiye’de Tarım Sektörü ve E-Ticaret İlişkisi Dünya pazarında gittikçe çetin hale gelen rekabet koşulları, sektörleri ve firmaları farklı pazarlama kanallarına yöneltiyor. Türkiye tarım sektörü de üretim sorunlarından ziyade pazarlama sorunlarına odaklanarak bu yönde yeni alternatifler aramaya başladı. E-ticaretin de tam bu noktada Türkiye tarımında görülen pazarlama sorunlarını büyük ölçüde giderecek güce sahip olduğu düşünülüyor. Böyle düşünülmesinin en önemli nedenlerinden biri hem üretici hem de tüketiciler açısından e-ticaretin birçok farklı olanak sunması.

Türkiye’de e-ticaretin tarımsal pazarlamada aktif olarak kullanılmasıyla üreticilerin ve tarıma bağlı olarak çalışan sanayi kuruluşlarının ürünlerinin pazarlanmasında büyük bir kolaylık elde ediliyor. Ayrıca tarımsal pazarlamada geleneksel yöntemlerin yavaş yavaş bırakılması, maliyet ve hız açısından da daha iyi işleyen sistemlerin kapısını aralıyor. 


Tarımsal Pazarlamada E-Ticaret 


Türkiye 2019 yılında tarımsal hasılada Avrupa’da birinci, dünyada ise yedinci ülke konumunda yer aldı. Bu durum da tarımdaki pazarlama ihtiyacının arttığının göstergesi kabul edilebilir. Bu ihtiyaçla birlikte de tarımda e-ticaret gelişmeye başladı. 

Türkiye’de tarımsal pazarlamada e-ticaret; bitkisel ürünlerin yanı sıra hayvan, alet ve ekipman gibi ürünlerde de yapılıyor. E-ticarette lojistik olanaklarının da daha iyi olması, üreticileri bu alana şevklendiriyor. Ayrıca ülkemizde tarımsal pazarlamada e-ticaret;

●    Üreticilerin kendi e-ticaret siteleri ya da web siteleri aracılığıyla,

●    Perakende tarımsal ürün satışlarıyla,

●    Sosyal medya ağlarıyla,

●    E-borsa işlemleri aracılığıyla yapılabiliyor. 

Tüm bu satış kanalları, tarımsal pazarlamayı destekleyen ve üreticilere yeni satış alanları açan yerler. Bunların yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal üretim zincirindeki eksiklikleri kapatmak ve üreticiyle tüketicinin haklarını koruyabilmek için yepyeni bir platform geliştirdi. Tarımda dijitalleşme konusunda çok önemli bir adım olan bu projenin detaylarını aşağıda bulabilirsiniz. 


Dijital Tarım Pazarı Projesi Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada üretimden tüketime kadar tüm zinciri dijital ortama taşıyacak olan Dijital Tarım Pazarı’nı hayata geçirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin de desteklediği bu proje, tarım sektörünün tüm paydaşlarını aynı platform üzerinde buluşturmayı amaçlıyor. 

“Dijital pazaryeri” uygulamasıyla üreticinin daha fazla gelir elde etmesi, tüketicinin ise istediği tarımsal ürünlere daha uygun fiyatla ulaşması sağlanacak. Ayrıca DİTAP kullanan tarım sektörü paydaşları, bankalarda tarım sektörü için oluşturulan destekleyici kredi paketlerinden de yararlanabilecek. 

Tohum aşamasından tüketiciye ulaşana kadar tüm zincirin takip edilebildiği bu sistem sayesinde küçük çiftçinin de büyük çiftçilerle rekabet edebilecek düzeye gelmesi ve aynı koşullarda ürünlerini pazarlayabilmesi öncelikli hedefler arasında. Bu sistemle beraber üreticilerin planlama yapmasının kolaylaşmasıyla da tarımsal üretim sisteminde sıfır atık mümkün hale gelebilecek. 

DİTAP’ta öncelikle sebze, meyve ve bakliyat gibi tarımsal ürünler olacak. Projenin ilerleyen dönemlerinde ise hayvancılık, gübre, ilaç ve tohum gibi tarımsal ürünler de DİTAP kapsamına girecek.


DİTAP Kullanan Üreticiye Finansman Desteği Olacak 


DİTAP’ı kullanan tarım sektörü paydaşları, bankaların sözleşmeli tarım kapsamında oluşturulan destekleyici kredi paketlerinden de yararlanacak. Sözleşmeli olarak üretim yapan gerçek ve tüzel kişiler, bakanlığın açıklamasına göre 50 milyon TL’ye kadar kredi kullanabilecekler. Kredi kullanımında;

●    İşletme kredisinde %50,

●    Yerli tohum, fide ve fidan kullanımı için %20,

●    Stratejik bitkisel ürün grubunda üretim yapacaklar için ise %10 olmak üzere toplamda %80’e varan indirimler olacak.


Sonuç 


Tarım sektöründe e-ticaret, gerek firmaların gerek tüketicilerin bulundukları noktadan ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olur. Bu nedenle de üretici ve tüketiciler çağa uyumlu bir şekilde tarımsal pazarlamada da e-ticareti tercih etmeye başladılar. Üretici ve tüketicinin kârlı çıkması için Tarım ve Orman Bakanlığının geliştirdiği “Tarımda Dijitalleşme” projesiyle de tarımsal pazarlamada e-ticaret konusu daha fazla ivme kazanabilir.

X