25.01.2021

Küçük ya da Büyük Her İşletme Poşet Vergisi Beyanını Ocak 2021 Sonuna Kadar Beyan Etmeyi Unutmamalıdır

2020 yılı için altı aylık beyan dönemleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran.

b) İkinci dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık.

2021 yılından itibaren üç aylık beyan dönemleri ise aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart.

b) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.

c) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.

ç) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı ve

diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar Gelir İdaresi e-beyanname sistemi üzerinden yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

Yapılan Düzenleme ile gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktaları ile piyasaya sürenler/ithalatçılar (Poşet satışları dâhil) GEKAP beyannamelerini elektronik ortamda 2020 yılı için yılda iki defa, 2021 ve devamı yıllar için yılda dört defa vereceklerdir.

Bu kapsamda 2020 yılının ikinci altı aylık dönemi (Temmuz-Aralık 2020) için 31 Ocak 2021 saat 23:59’a kadar elektronik ortamda GEKAP beyannamesinin verilmesi gerekmektedir. 2020 yılının ilk altı ayı için Temmuz ayında GEKAP beyannamesi vermesi gerektiği halde vermemiş olanlar bu ayları da 2020 Temmuz-Aralık GEKAP beyannamesine dahil ederek beyan edebilirler.

GEKAP kapsamında bulunan ürünler plastik poşetler, lastikler, akümülatörler, piller, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç, madeni ve bitkisel yağ ile ambalajlar (plastik, metal, kağıt/karton, kompozit, cam, ahşap) olarak belirlenmiştir. GEKAP tutarları Çevre Kanunu’na ekli 1 sayılı listede belirtildiği üzere ürün cinsine göre hacim, ağırlık veya adet üzerinden alınmaktadır

 GEKAP Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetlerin satışını diğer ürünlerin ise piyasaya arzını/ithalini yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler. Bu durumda beyannamenin “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek gönderilmesi gerekmektedir.

GEKAP, kapsamdaki ürünün Türkiye’de üretilmesi halinde, ürünün Türkiye’de ilk piyasaya arzı ile, kapsamındaki ürünün ithal edilmesi halinde ürünlerin ithali (serbest dolaşıma girişi) ile doğar. Ambalajlar içinde ürün ile birlikte piyasaya arz/ithal edilmesi halinde GEKAP’a tabidir. Boş ambalajların piyasaya arzında/ithalinde GEKAP yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ambalajlar; içerisinde bulunan, taşınan, korunan, saklanan ve/veya satışa sunulan ürün/eşya/malzemelerin GEKAP’a tabi olup olmamasına, bakılmaksızın geri kazanım katılım payı uygulamasına tabi tutulacaktır. İhracat yapanların kullanmış oldukları ambalaj ürünleri GEKAP kapsamı dışındadır. İhraç kayıtlı teslimler de ihracat sayılacaktır.

Yeniden kullanılabilir ambalajlar için depozito sistemi kapsamında Bakanlıktan onay alınması halinde geri kazanım katılım payı beyanı verilecek ancak ödeme yapılmayacaktır fakat geri toplanmayan miktarlar için GEKAP ödemesi yapılacaktır. 

GEKAP’a tabi ürünün ithal edilmesi halinde beyan edilmesi gerekiyor. Dahilde işleme, geçici ithalat gibi rejimler kapsamında ithal edilen ürünler serbest dolaşıma girmediğinden bu rejimlerde GEKAP sorumluluğu bulunmamaktadır.

Diğer yandan, GEKAP beyan tutarının 50.000 TL’den fazla olması halinde çevre görevlisi tarafından incelenip onaylanması gerekmektedir.

GEKAP’a tabi olan ürünlerden ambalajlı olarak piyasaya sürülenlerin birincil (satış) ambalajları için beyan yapılır ancak bu ambalajlar için GEKAP tahsil edilmez. Bu ürünlerin birincil ambalajları haricindeki diğer ambalajları için GEKAP tahsil edilir. Ayrıca, GEKAP alınacak ürünlerden, yönetmelik gereği GEKAP tahsilinin yapılmadığı durumlarda bu ürünlerin birincil ambalajları için beyan verme ve katılım payı ödeme yükümlülüğü oluşacaktır.

GEKAP beyannameleri konusunda vatandaşların bilgilendirilmeleri yapılmadan tüm herkesin bu beyan sistemine dahil edilmesi, GEKAP sisteminin getiriliş amacını sekteye uğratacaktır. Çevrenin korunması ve ambalaj kirliliğinin önüne geçmek için tüm herkesin beyan yükümlülüğü altına alınması bu amaca hizmet etmeyecektir. Poşet hariç diğer ambalajların dorudan tüketici ile ilgisi olmayıp geri kazanım katılım payının alınıp alınmamasının doğrudan tüketime etkisi sınırlı olacaktır. GEKAP kapsamına giren ürünleri piyasaya ilk sürmek üzere kullananların mükellef olarak belirlenmesi yerine bu ürünleri üreten yada ithal edip ilk satanların GEKAP kapsamında sorumlu tutulmaları hem mükellef sayısını azaltacak hem de daha etkin şekilde geri kazanım katılım payının daha kolay tahsili gerçekleşmiş olacaktır. Ayrıca GEKAP ilk aşamada uygulandığından, bunları kullananlar için maliyet olacağından daha az ambalaj malzemesi kullanılarak çevreye etkisi daha çok olacaktır.

Son olarak ödenmeyen GEKAP tutarları Çevre Kanunu gereğince %20 fazlası ceza olarak uygulanacağından Ocak ayı sonuna kadar mutlaka beyanların yapılması ve ödenmesine dikkat etmekte fayda bulunmaktadır.


İlginizi Çekebilecek Diğer Blog Yazıları

Esnafın Koronavirüsten Daha Az Etkilenmesi İçin 5 Öneri
Covid-19 pandemisi ya da halk arasında sıkça kullanılan ismiyle yeni tip koronavirüs pandemisi, insanların uzun süre evlerinde kalmasına ve ekonomik olarak çeşitli zorluklar yaşanmasına neden oldu. İnsanların büyük kısmı zorunlu olarak sokağa çıkmadıkları için esnaftan yapılan alışverişler önemli ölçüde düştü. Bu nedenle esnafın koronavirüs pandemisinden daha az etkilenmesi için yapabileceklerini sıraladık.
Sağlıklı Şirketler: Kurumsal Wellness ile Verimliliği Artırın
Kurumsal wellness, birçok veriden yararlanıp iyi bir sonuç elde etmenizi sağlayan uzun süreli şirket politikalarının bütünüdür.
Kadın Girişimcilerin Yararlanabileceği Kredi ve Hibeler Nelerdir?
Türkiye’de istihdamın artması ve kadınların iş gücüne aktif olarak katılabilmesi için uzun yıllardır devam eden çok sayıda proje bulunuyor. Türkiye İş Bankası gibi bankalar ve KOSGEB gibi devlet kurumlarının destekleri ile birçok kadının iş sahibi olması ve istihdamı büyütmeleri hedefleniyor. Bu nedenle kadın girişimcilerin yararlanabileceği çok sayıda farklı kredi ve hibeyi sizin için derledik.
Yeni İş Kuracaklar İçin 6 Öneri
Yeni bir iş kurmak birçok kişinin hayalidir. Türkiye her gün, farklı sektörlerde yüzlerce farklı KOBİ ya da büyük ölçekli şirket kuruluyor. Başka bir deyişle her gün yüzlerce kişinin hayali gerçekleşiyor. Ancak herkesin hayali sonuna kadar devam edemeyebiliyor ve kurdukları şirketler başarılı olamıyor. Bunun önüne geçmek adına yeni iş kuracak kişilerin başarılı olabilmesi için dikkat etmesi gerekenleri derledik.
Melek Yatırımcıları Etkileyen 3 Nokta
Start-up’ların kuruluşlarından itibaren en büyük ihtiyaçlarından biri finansal destektir. Start-up’lar finansal destek konusunda genellikle 3 farklı noktadan yardım alır. Bunlar kitlesel fonlama, banka ya da kamu kredileri ve hibeleri ile melek yatırımcılardır. Kitlesel fonlama ile banka ya da kamu kredileri ve hibeleri, şartları sağlayan hemen her kurumun alabildiği finansal desteklerdir.
İhracatçıların Yararlanabileceği Krediler Nelerdir?
Türkiye İş Bankası ihracatçılara yönelik birçok farklı ürün ve hizmet sunuyor. İş Bankası’nın KOBİ’lere yönelik hizmetlerinden yararlanmak isteyenlerin ise en yakın İş Bankası şubesine gidip gerekli başvuruları tamamlaması gerekiyor.
Workup Girişimcilik Programı Nedir? Nasıl Başvurulur?
Girişimcilik ekosistemi ve girişimciliğe verilen destek tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla gelişiyor. İş Bankası da ülkemizin en önemli ihtiyaçlarından birisi olan teknoloji odaklı iş yapış biçimlerinin ve katma değerli iş modellerinin ölçeklenebilmesi amacıyla 2017 yılında Workup Girişimcilik Programı’nı hayata geçirdi.
Yapay Zeka ile Büyüyen Girişimler: Etiya
İnternetin ve dijital dünyanın 1990’lı yıllardan itibaren hızla gelişimi, birçok alanda yapay zekanın öneminin artmasını sağladı.
KOBİ'lerin Geleceği: Covid-19 Sonrasında Dünyada Yaygınlaşacak 4 Teknoloji
Yeni tip koronavirüs (Covid-19), Aralık 2019’da dünyanın gündemine girdi ve 2020’nin başlarından itibaren tüm dünyayı etkisi altına aldı.
22.09.2020
Hızla Büyüyen Sektörler: Akıllı Ev Teknolojileri
İnternetin 90’lı yıllardan başlayarak hızla gelişip Avrupa, Kuzey Amerika ve Uzak Doğu gibi bölgelerde neredeyse her eve girmesiyle beraber farklı teknolojilerde de gelişmeler yaşanmaya başladı. Bunların başında da IoT ve buna bağlı olarak akıllı ev teknolojileri ilk sıralarda yer alıyor.
22.09.2020
X