Mehmet Yıldız

Tarım ve Hayvancılık Uzmanı

HAKKINDA

1978 Trabzon Lisesi, 1982 Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültür Teknik (sulama-drenaj-tarımsal yapışlar) Bölümü mezunudur. Bir kamu bankasında sırasıyla mühendis, başmühendis, müdür yardımcısı ve şube müdürü unvanlarıyla 20 yıl çalıştıktan sonra T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda mühendis/araştırmacı olarak görev yaptı. 2008 yılında Bakanlık Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’nden emekli oldu. Bir yıl TARSİM bünyesinde bitkisel üretim konusunda hasar tespiti amaçlı eksper olarak çalıştı. 2010-2014 yılları arasında tarım bankacılığında önemli paya sahip bir bankanın, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Orta Anadolu Bölgelerinden sorumluTarım Bankacılığı Bölge Satış Yöneticisi olarak görev yaptı. 2014 yılından beri Frankfurt School of Finance & Management bünyesinde Kıdemli Tarımsal Kredilendirme Uzmanı olarak görev almaktadır. Uzmanlık Tarımsal finansman, tarım sigortaları, tarımsal yatırım projeleri, tarım bankacılığı satış ve pazarlama, tarım bankacılığı risk yönetimi, tarımsal kredi portföy yönetimi, sözleşmeli üretim, depolama ve elektronik ürün senedi finansmanı konularında uzmanlaşmış olan Mehmet Yıldız, aynı zamanda tarımsal üreticilerin kapasitelerinin artırılmasına yönelik finansal okur yazarlık projelerinde de görev almıştır. Tarım ve Hayvancılık Uzmanımıza yöneltilen sorular Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development –EBRD) tarafından finanse edilen Mikro&KOBİ Finansman projesi desteğiyle cevaplanmaktadır. Proje kapsamındaki teknik danışmanlık hizmetleri projenin ilk aşamasında Birleşik Devletler Uluslararası Kalkınma Dairesi (United States Agency for International Development – USAID) tarafından, ikinci, üçüncü ve dördüncü aşamasında Frankfurt School of Finance & Management desteğiyle yürütülmektedir.


Mehmet Bey öncelikle bir kaç soru başlığı altında değerli görüşlerinizi bekliyorum. 1-Büyükbaş hayvancılık için hem toprak verimi hemde hava temizliği açısından Manisa, Çanakkale veya İzmir hangisi daha uygundur ?. İzmir dışındaki 2 il için IPARD desteklediğini TKDK web sitesinden öğrendim, 2-50 büyük baş hayvan için IPARD kapsamında ne kadar arazimin olması gerekiyor, Ahır ve hayvan başına IPARD hibelerinden ne oranda yararlanabiliyorum.? 3-İnek yada manda, hangisinin ticari anlamda daha fazla karlı olduğunu düşünüyorsunuz? Saygılar Tezce

01.01.1970

Merhaba, Maddeler halinde soru ilettiğiniz için ben de maddeler halinde yanıt vermeye çalışacağım. 1-Büyükbaş hayvancılık ve toprak verimini birlikte sorduğunuza göre yem bitkisi ekilişlerinden bahsediyor olmalısınız. İller toprak verimini belirlemek bakımından bir kriter değildir. Toprak verimini etkileyen etmenleri (yapacağınız üretime göre etkileri değişmekle birlikte) toprağın organik madde miktarı, derinliği, mineral madde içeriği, su tutma kapasitesi, yöredeki taban suyu yüksekliği, toprağın fazla suyu tahliyesi ile ilgili drenaj durumu, PH seviyesi, tuzluluk oranları ve birçok başka etmenler olarak sayabiliriz. Siz önce hangi üretimi yapacağınıza karar verip kullanacağınız toprağı analiz ettirerek amacınıza uygu olup olmadığını saptayabilirsiniz. IPARD Ülkemizin 42 ilinde uygulanan Avrupa Birliği ve Ülkemiz kaynaklarıyla desteklenen bir hibe programı. Tarımsal üretimin yanında ürün işleme ve kırsal çiftlik faaliyetleri de belli kriterlere göre desteklenebiliyor. Sizin de belirttiğiniz üzere Çanakkale ve Manisa bu 42 ilden ikisi konumunda. Daha detaylı bilgileri bu illerde bulunan TKDK il Koordinatörlüklerinden edinebilirsiniz. 2- IPARD hibe programları hayvan alımlarını ve işletme giderlerini kapsamıyor. Büyükbaş hayvancılıkta hibe oranları çeşitli kriterlere göre (kırsal alan, girişimci yaşı, girişimci cinsiyeti vd.) hazırlanan projelerde uygun görülen harcama tutarları üzerinden %50- %70 aralığında değişiyor. Tesis kurulumları için belli bir alan kriteri yok. Ancak mülkiyet sorunu olan ve tesis projesinin gerçekleştirilmesine uygun olmayan alanlarda projelerin onaylanması mümkün değildir. 3- Hangi alanda tecrübeli olduğunuza, olanaklarınızın hangi üretim şekline uygun olduğuna ve pazarlama kanallarını ne kadar etkin kullandığınıza göre değişecek bir konu. Örneğin manda sütünü işleyip manda kaymağını veya peynirini iyi fiyatlardan satma olanağınız varsa ve diğer koşullarınız uygunsa manda yetiştiriciliği yapabilirsiniz. Sulu araziniz yeterliyse, kaba yemi tamamen kendiniz üretiyorsanız, süt pazarlamasında sıkıntınız yoksa, elde edeceğiniz yavruları yetiştirerek çok iyi pazarlama olanağınız varsa süt hayvancılığı yapabilirsiniz. Yani tamamen olanaklarınıza bağlı olarak değişecek bir konu. Başarılar diliyoruz.

İyi günler kolay gelsin, bir tarlam var, sulak arazi 11500 m2. Bu araziye ahır kurmak istiyorum. Bunun için ahır inşaatını tapuya göre kaçta kaçını kullanabilirim? Mehmet Genç

Mehmet Bey, Ruhsatlı bir ahır kurmak istiyorsunuz sanırım. Modern bir süt sığırcılığı faaliyeti için sağmal başına 100 m²'lik bir arazi yeterli olur. Araziniz 50 başa rahatlıkla yeter, 11 dekarlık arazinizde böyle bir işletmenin yaklaşık 2-3 dekarı kapalı (sağmal ahır, genç hayvan ahırı, sağımhane vb.) alan olacaktır. Tapu, vaziyet planı ve inşaat projeleri ile hem İl Tarım Müdürlüğüne hem de İlçe Belediyesine başvuruyorsunuz. Büyüklük açısından İl Tarımda sorun çıkmayacaktır, ancak ne kadarlık bir ahır yapabileceğiniz Belediye'de netleşecektir. İlden ile, bir ilde ilçeden ilçeye değişen belirli oranlar var. O yüzden projeleri çizdirmeden belediye ile görüşerek bilgi sahibi olunuz. Tarlanız yerleşim yerlerinin içinde kalıyor ise sorun çıkabilir. Hayvancılık işletmelerinde arazi seçimi yapılırken çok kıymetli arazilerinizi kullanmayınız. Dikkat edeceğiniz husus, çok taban arazi olmasın, biraz eğimli araziler daha kullanışlı olur. Yol, elektrik ve su temini gibi yatırımlarda olabilecek en düşük maliyet oluşmalı. Ayrıca olabildiğince çevredeki hayvan ve insan trafiğinden uzak olmalı. Saygılarımla,

Merhaba, Hayvan yem fabrikası açmak istiyorum Şanlıurfa Siverek'te. Bu ilçede yem fabrikası yok, Urfa'nın başka bir ilçesinden Siverek'e geliyor ve ben bir bayan olarak küçük çaplı bir fabrika kurmak istiyorum. Bunun için ne yapmalıyım ve devletin sağladığı destek nelerdir? Çok teşekkür ederim. Ceren Kınağ

28.04.2020

Ceren Hanım, Yem teknolojisi son yıllarda önemli gelişmeler gösterdi ve bu durum yatırım maliyetlerini büyüttü. Ayrıca sektör karakteri gereği işletmelerin işletme sermayesi ihtiyacı oldukça yüksektir. Yurt içinden temin edilen yem hammaddelerini en bol olduğu dönemlerde alıp depolamak gerekir (hasat dönemi-tahıl grubu). Önemli ölçüde yurt dışına bağımlı hammadde grubu da bulunmakta olup (soya, küspeler, katkı maddeleri vb.) fiyatları kur hareketlerinden çok etkilenmektedir. Ayrıca farklı hayvancılık faaliyetleri, verim ve yaş gruplarına göre yem içeriğinin farklıllaşması gerekeceğinden kalifiye eleman gereksinimi de bulunmaktadır. Günümüzde çok büyük firmalar pazar payını önemli ölçüde paylaşmış durumdalar. Bunlara, kurmayı planladığınız küçük işletmenin ayakta kalabilmesinin zorluğunu göstermek için değiniyorum. Geçmişte verilen desteklerle yem fabrikası sayısı önemli ölçüde artış göstermiş, sektörde büyük bir atıl kapasite oluşmuş ve bu desteklemelerden vazgeçilmiş idi. Ancak son yıllarda hayvancılığın gelişimine paralel bu fabrikaların kapasite kullanımları da önemli ölçüde arttı. Sektörün teşvik mevzuatını tam bilemiyorum. Tarımsal hibe programlarında (IPARD II, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı) konsantre yem üretimine yönelik bir destekleme bulunmamaktadır. Kalkınma ajanslarından hibe, vergi, proje, faiz destekleri gibi diğer kurum desteklerini sorgulamak gerekir. Karacadağ Kalkınma Ajansı bünyesinde Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi'ne (Tel: 0 (414) 314 98 03-04), Adres: Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yeni Hizmet Binası (A Blok, Kat 4) Paşabağı Mah.Adalet Cad. No:7/A ŞANLIURFA) gidip konu ile ilgili yetkililerle yüz yüze görüşünüz. Başarılar diliyorum. Saygılarımla

Merhaba benim 30 kadar kazım var, küçük çapta bir kümesim ve 15000 metrekare bir arazim mevcut. Ben bunu geliştirerek kaz çiftliği kurmak istiyorum. Bunun için Kayseri'de herhangi bir destek alabilir miyim? IPARD veya başka bir şekilde. Bir ikincisi bunun pazarlaması konusunda sıkıntı yaşar mıyım? Erkan Dere

Erkan Bey, Kayseri, IPARD II programının uygulandığı iller içerisinde yer almıyor. IPARD programının olmadığı illerde bunun telafisi amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" uygulanmaktadır. Bu programla kanatlıya yönelik yatırımlara da hibe olanağı getirilmiştir. İnşaat yatırımları, proje giderleri ve makine ekipman alımları hibe konusu yapılmaktadır. Hibe oranı % 50'dir. Kaz yetiştiriciliğinin de kanatlı kapsamına girmesi gerekir. Ancak bunu Bakanlıktan netleştirmeniz lazım. İl veya İlçe Tarıma giderek konuyu görüşünüz. Programın şartı işletmenin modern bir yapı göstermesi. Modern bir kümes ile otomatik yemleme ve suluk sistemleri bence bu şartları yerine getirir. Dönem dönem başvurular açılıyor ve başvuru süresi belirli tarihleri kapsıyor. Bu sürece kadar hazırlıklarınızı tamamlamanız gerekiyor. Prosedürü çok. Örneğin yapacağınız kümesin ruhsatlı olması gerekiyor. Bir fizibilite hazırlamanız gerekiyor. Alınacak makine ekipmanla ilgili farklı firmalardan proforma faturalar temin etmelisiniz. Elektrik ve su yasal yollardan temin edilmeli gibi. Bu konuda yardım almanız gerekebilir. Pazarlama konusu tamamıyla sizin becerinize kalmış (Brezilya bize komşu ülkelere o uzaklıktan, bizim sattığımızın çok üzerinde tavuk eti ihraç ediyor). Bölgenin gıda tüketim kültürü de pazarlamada önemli. Mevcut kazlarınız var. Talep var mı? Satış yapabileceğiniz yerlerle ilgili (market, restaurant vb. yerlerde) bir ön araştırma mutlaka yapınız. Canlı olarak satışının zor olacağını düşünüyorum. Kesip temizleme işlemlerini sizin yapmanız gerekecek. Ayrıca Doğu Anadoluda tuzlayıp kurutarak tüketme alışkanlığı var. Dikkat edeceğiniz bir diğer hususta genelde kesimler için kar yağışının beklenmesi. Bu dönemde daha yağlı ve lezzetli olduğu ifade ediliyor. Kaz benzeri sınırlı üretimi olan ürünlerde aslında en iyi satış organizasyonu internet üzerinden olur. Farklı sitelere ilanlar verirsiniz, ya da kendi web sayfanızı oluşturursunuz. Talep edenlere fiyatı yatırmaları kaydı ile kargo ile gönderirsiniz. Ancak bu konuda alt yapınız veya olanaklarınız var mıdır bilemiyorum. Saygılarımla,

Merhaba Mehmet Bey, iyi çalışmalar öncelikle verdiğiniz kıymetli cevaplar için teşekkür ediyorum. Belirttiğim gibi il ve ilçemde ikamet etmekteyim 15 dönüm güneye bakan arazimiz bulunmakta buraya nonpareil çeşidi badem dikmeyi planlıyoruz aralık mesafesini, birde direk tohumdan mı yoksa fide olarak mı dikim daha verimli olur ilk üç yıldan sonra yatırım yaparak sondaj suyu ile sulamayı düşünüyoruz. ayrıca badem için herhangi bir yerden destek hibe alabileceğim yer var mıdır ? Tekrardan çok teşekkür ederim sağlıklı günler dilerim. Kubilay Sarı

Merhaba Kubilay bey, Öncelikle genç arkadaşlarımızın tarımsal konulara olan ilgisinin bizleri her zaman sevindirdiğini belirmek isterim. Badem üretimi konusunda yanlış olan bir algıyı düzelterek başlayalım. "Badem zor arazi koşullarında çok bakım gerektirmeden yetişebilen karlı bir meyvecilik faaliyetidir".Bu kanı sadece ağacın yaşaması için doğrudur. Badem üretimi yapmak isteyen ve ticari bir kazanç sağlamayı amaçlayan üretim şekli için geçerli değildir. Ticari bir üretim yapılacağı zaman öteki meyve türlerinde olduğu gibi, badem bahçelerinde de çeşitli kültürel işlemlerin yapılması zorunludur. Dikilen fidanların terbiye edilmesi (şekil budaması yapılması), toprak ve yaprak analizlerine dayanarak besin elementlerinin verilmesi, sulanması, budanması ile hastalık ve zararlılarla savaşım programlarının yürütülmesi temel yetiştiricilik uygulamaları olarak mutlaka düşünülmesi ve planlanması gereken unsurlardır. Badem üretiminin Ülkemiz koşullarında en önemli sorunu ilkbahar erken donlarından olan etkilenmedir. Badem ilkbaharda çok erken uyanan ve çiçeklenen bir tür olduğundan erken donlardan önemli ölçüde etkilenmektedir. Bu bakımdan öncelikle seçilecek çeşitlerin geç çiçeklenen ve dayanıklı çeşitlerden seçilmesi önemlidir. Örneğin sizin bahçe kurmayı düşündüğünüz nonpareil çeşidi verim, randıman ve kalite bakımından oldukça iyi bir çeşit olmasına rağmen ferragnes çeşidine göre ortalama 12 gün daha erken çiçeklenmektedir. Bulunduğunuz ilin ve bahçe kuracağınız yerin iklim özelliklerini dikkate alarak çeşit seçmelisiniz. Badem bahçesi kurarken T.C.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın tescil listesinde bulunan yerli veya yabancı çeşitlerden birsinin sertifikalı fidanlarını tercih etmenizi, arazi etkili toprak derinliğinin en az 2m.olması gerektiğini ve ticari yetiştiricilik için mutlaka sulama olanağının bulunması gerektiğini unutmamanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca verimli bir bahçe kurulumu için seçilecek badem çeşidinin, geç çiçek açması, kendiyle uyuşur olması (tozlayıcı çeşit gerektirmemesi-erselik),çift meyve oranının % 5'in altında olması ya da hiç olmaması, verim ve kalite bakımından iyi olması ve önemli badem hastalık ve zararlılarına karşı dayanıklı olması istenir. Bütün bu özellikleri fidan temininde kontrol etmenizi ve yerel tarım teşkilatlarından ve size yakın başarılı işletmelerden yardım almanızı öneriyorum. Desteklemeler konusunda 2017 yılı için sertifikalı fidanlarla bahçe kurulumlarına 280 TL/da destekleme veriliyor. Başarılar diliyorum.

Merhaba; ismim Fatih, Önlisans Organik Tarım Programı Mezunuyum. Ben Tarım Market açmak istiyorum. Bitki besleme ve bitki koruma ürünlerini satabileceğim ve ufak tefek tarım aletlerinin de bulunduğu bir iş yeri açma düşüncesindeyim. Bu işte bana destek olabilecek yerler var mıdır? KOSGEB gibi. Bu işe girmek için az bir sermayem var, maddi açıdan nasıl destek alabilirim, nerelere başvurabilirim? Bu konu hakkında sizden bilgi edinmek istiyordum. Yardımcı olabilirseniz çok teşekkür ederim. Fatih Karakoyun

Fatih Bey, Konu tamamıyla tarımsal üretimin dışında ticari kapsamda bir konudur. Sizi yanlış yönlendirmek istemem. Ancak KOSGEB'in "Girişimcilik Destek Programı" ve desteklenen sektörler bölümünü inceleyiniz. Sizin yatırım konunuza uygun desteklemelerin olduğunu düşünüyorum. Ancak böyle bir yatırım kararı alırken işletme yerini iyi seçmeniz gerekiyor. Organik üretimin hangi illerde yoğunlaştığı, hangi illerde potansiyel olduğu, ne tür girdilere gereksinimleri olduğunu ve hali hazırda bu girdileri nasıl temin ettikleri gibi soruların yanıtlarını bularak bu yatırım kararını alınız. Saygılarımla,

X