Köprülü Otomotiv Başarı Hikayesi

Köprülü Otomotiv ve Endüstri Ürünleri San. Tic. A.Ş.

1958 yılında Konya Ticaret Odası'na Köprülü Halıcılık olarak kayıt olan firma, 1991 yılından bu yana anonim şirket olarak ticari faaliyetlerini sürdürmektedir...Devamı

Dr. Mustafa Alpaslan

Vergi - Muhasebe Uzmanı

Profesyonel  Tecrübe

11 yıl Maliye Bakanlığında çalıştıktan sonra 1991 yılında  özel bir  şirkete geçmiş  ve 3 yıl  denetçilik  yapmıştır.  1993 yılında  SMMM unvanını  almış ve mali müşavirlik  hizmetleri  sunmaya başlamıştır.  Yaklaşık 20 yıldır  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yapmaktadır.   Bu arada  1986 yılında  vergi konusunda Dokuz Eylül Üniversitesinde Yüksek Lisans yapmıştır. Aynı  üniversitede yine vergi konusunda 2003 yılında  Doktora unvanını  almıştır.

Uzmanlık

Tüm sektörlerde vergi, muhasebe, vergi uyuşmazlıkları, bireysel  ve kurumsal vergisel  problemler alanında danışmanlık hizmetleri vermektedir.  Bu arada 3568 sayılı yasaya göre kurulmuş  birçok serbest muhasebeci mali müşavir odalarında  meslek mensupları  vergi konularında seminerler  düzenlemektedir.

Nitelikler ve Üyelikler

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Öğretim Görevliliği unvanına sahip olan Mustafa Alpaslan, pek çok dergi,  gazeteler ve mesleki alanda yayımlanan  basında araştırma, inceleme ve etüdleri yayınlanmıştır.  Mali müşavir odalarında  mesleki  seminerlerde konuşmacı  ve  eğitimci olarak katılmıştır.   Vergisel konularda  bütçe komisyonunda görev almış  ve basılı  7 adet  kitabı  bulunmaktadır.


Vergisel  alandaki  çalışmalarının  yanı sıra  birçok  sivil  toplum  kuruluşlarında  ve  maliye okulu mezunları  derneğinde  üyelikleri  bulunmaktadır.  Ayrıca, her hafta yayımlanan "Vergiler&Özgün Sirküler" yayının  danışmanlığını  sürdürmektedir.

Eğitim

Ankara Maliye Meslek Lisesi ve daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesinde lisans, yüksek lisans ve doktora yapmıştır.  Orta düzeyde  İngilizce bilmektedir.

 


 

 

Uzmanımızın En Son Katkıları

Amme borçlusu sayılan kişilerin borçlarını yapılandırma prosedürü nedir?

Makaleler / Vergi

Mirasçı, kefil, şirket ortağı, kanuni temsilci ve ymm-smmm gibi sorumluluk sebebi ile amme borçlusu sayılan kişilerin 7020 sayılı yasaya göre Devamı

İmitasyon - sahte fatura nedir?

Makaleler / Vergi

Son yıllarda, ünlü firmaların satış faturaları bunların bilgisi dışında, kötü niyetli kişiler tarafından taklit edilerek piyasaya komisyon karşılığı Devamı

13 soruda 7020 sayılı yeni borç yapılanma yasası uygulaması neler getiriyor?

Makaleler / Vergi

27.05.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 01.06.2017 tarihinde yürürlüğe giren 7020 sayılı yeni vergi ve SGK borç yapılandırma yasası ile ilgili Devamı

1997 veya daha eski olan motorlu taşıtların hurdaya çıkarılması

Makaleler / Vergi

1997 veya daha eski olan motorlu taşıtların 31.12.2018 tarihine kadar hurdaya çıkarılması Bilindiği gibi, 2017 yılı Yeni Af Yasası olan 7020 Sayılı Devamı

Vergide tahsilat zamanaşımı ve idari yanlışlıklar

Makaleler / Vergi

Bilindiği üzere, 6183 sayılı AATUHK'nun 102. maddesinde amme alacağının vadesinin rastladığı takvim yılını izleyen yılın başından itibaren (5) yıl Devamı

Vergi borcu nasıl kesinleşir?

Makaleler / Vergi

Bilindiği gibi, bir vergi borcu normal vade tarihinde, mevzuata uygun olarak ödenmediği takdirde kesinleşir.(1) Kesinleşme hukuki anlamda, alacağın Devamı

6183 sayılı yasa kapsamında borçlu mükellefe tebliğ edilen ödeme emri

Makaleler / Vergi

Bilindiği gibi, vergi dairesinden tebliğ edilen ödeme emrine karşı 6183 sayılı Kanun'unun 58'inci madde hükmüne göre; iptal davası (7) gün içerisinde Devamı

Usulsüz ödeme emri tebligatı ve bir yargı kararı

Makaleler / Vergi

I- GİRİŞ Vadesinde ödenmeyen amme alacaklarının tahsili aşamalarında, 6183 sayılı AATUHK.nun cebri icra hükümleri uyarınca borçlu vergi Devamı

Vergi mükelleflerinin adreslerinde bulunmayışı

Makaleler / Vergi

Bilindiği gibi, mükelleflerin adreslerinde bulunmayışı önemli vergisel ve hukuksal sorunlara sebebiyet vermektedir. Bunlardan ilki, vergi kaydının Devamı

Avukat ve mali müşavirlerde: Serbest meslek makbuzu ve yüzde 20 stopaj

Makaleler / Vergi

Bilindiği gibi 193 sayılı GVK'nun 66.md. hükmüne göre serbest meslek erbabı sayılan kimseler yine 193 sayılı GVK'nun 94.md.ne istinaden Devamı

İlk Geri 1 2 3 4 5 İleri Son