SUDEKS İnşaat Başarı Hikayesi

SUDEKS İnşaat Turizm Taahhüt Tic. Ltd. Şti.

SUDEKS İnşaat, başarılarını yapımını gerçekleştirdiği konut projeleriyle kanıtlayan, sektöründe önemli yer edinebilmiş inşaat firmaları arasında yer almaktadır...Devamı

Dr. Mustafa Alpaslan

Vergi - Muhasebe Uzmanı

Profesyonel  Tecrübe

11 yıl Maliye Bakanlığında çalıştıktan sonra 1991 yılında  özel bir  şirkete geçmiş  ve 3 yıl  denetçilik  yapmıştır.  1993 yılında  SMMM unvanını  almış ve mali müşavirlik  hizmetleri  sunmaya başlamıştır.  Yaklaşık 20 yıldır  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yapmaktadır.   Bu arada  1986 yılında  vergi konusunda Dokuz Eylül Üniversitesinde Yüksek Lisans yapmıştır. Aynı  üniversitede yine vergi konusunda 2003 yılında  Doktora unvanını  almıştır.

Uzmanlık

Tüm sektörlerde vergi, muhasebe, vergi uyuşmazlıkları, bireysel  ve kurumsal vergisel  problemler alanında danışmanlık hizmetleri vermektedir.  Bu arada 3568 sayılı yasaya göre kurulmuş  birçok serbest muhasebeci mali müşavir odalarında  meslek mensupları  vergi konularında seminerler  düzenlemektedir.

Nitelikler ve Üyelikler

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Öğretim Görevliliği unvanına sahip olan Mustafa Alpaslan, pek çok dergi,  gazeteler ve mesleki alanda yayımlanan  basında araştırma, inceleme ve etüdleri yayınlanmıştır.  Mali müşavir odalarında  mesleki  seminerlerde konuşmacı  ve  eğitimci olarak katılmıştır.   Vergisel konularda  bütçe komisyonunda görev almış  ve basılı  7 adet  kitabı  bulunmaktadır.


Vergisel  alandaki  çalışmalarının  yanı sıra  birçok  sivil  toplum  kuruluşlarında  ve  maliye okulu mezunları  derneğinde  üyelikleri  bulunmaktadır.  Ayrıca, her hafta yayımlanan "Vergiler&Özgün Sirküler" yayının  danışmanlığını  sürdürmektedir.

Eğitim

Ankara Maliye Meslek Lisesi ve daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesinde lisans, yüksek lisans ve doktora yapmıştır.  Orta düzeyde  İngilizce bilmektedir.

 


 

 

Uzmanımızın En Son Katkıları

5.000-TL Sermayesi Olan Limited Şirketler Münfesih Durumunda

Makaleler / Vergi

Bilindiği gibi 6103 sayılı TTK'nın geçici md. 7 hükmüne göre, sermaye artışı yapmayan limited şirketler Ticaret Sicil'de ilan edilerek münfesih Devamı

Emekli olarak yeniden çalışmak isteyenlerde yıllık izin durumu nedir?

Makaleler / Vergi

Emekli olarak yeniden çalışmak isteyenlerde yıllık izin, kıdem ve ihbar tazminatlarının durumu nedir? SORU: Emekli olduktan sonra tekrar çalışmak Devamı

Özel inşaatlarda çalışan işçilerin vergilendirilmesi

Makaleler / Vergi

193 sayılı GVK'nun 64.maddesi hükmünde, "diğer ücretler" konusu açıklanmıştır. Maddenin 3.fıkrasında, özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı Devamı

4 yıl elde tutulan gayrimenkul satışı

Makaleler / Vergi

Kişilerin kendi kişisel servetleri kapsamında yer alan, bir başka deyişle bir ticari, zirai işletmeye dahil olmayan taşınmazlarını satmaları halinde, Devamı

Duruşmalarda vergi müfettişi ve mali müşavirlerin / muhasebecilerin dinlenilmesi

Makaleler / Vergi

Danıştay ve vergi mahkemelerinde yapılacak duruşmalarda vergi müfettişi ve mali müşavirlerin / muhasebecilerin dinlenilmesi213 sayılı VUK'nun Devamı

Danıştay'da süren davalardan vazgeçilmesi durumunda kanundan faydalanma

Makaleler / Vergi

Danıştay'da veya bölge idare/istinaf mahkemelerinde süren davalardan vazgeçilmesi durumunda 7020 sayılı Yeni Yapılandırma Kanunundan faydalanma Devamı

YMM'lerde sahte belge düzenleme fiillerine iştiraklerde uygulanacak müeyyideler

Makaleler / Vergi

3568 sayılı yasaya göre ünvan almış SMMM ve YMM'lerde sahte belge düzenleme fiillerine iştiraklerde uygulanacak müeyyideler3568 sayılı Serbest Devamı

Amme borçlusu sayılan kişilerin borçlarını yapılandırma prosedürü nedir?

Makaleler / Vergi

Mirasçı, kefil, şirket ortağı, kanuni temsilci ve ymm-smmm gibi sorumluluk sebebi ile amme borçlusu sayılan kişilerin 7020 sayılı yasaya göre Devamı

İmitasyon - sahte fatura nedir?

Makaleler / Vergi

Son yıllarda, ünlü firmaların satış faturaları bunların bilgisi dışında, kötü niyetli kişiler tarafından taklit edilerek piyasaya komisyon karşılığı Devamı

13 soruda 7020 sayılı yeni borç yapılanma yasası uygulaması neler getiriyor?

Makaleler / Vergi

27.05.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 01.06.2017 tarihinde yürürlüğe giren 7020 sayılı yeni vergi ve SGK borç yapılandırma yasası ile ilgili Devamı

İlk Geri 1 2 3 4 5 İleri Son