Bağdat Baharat Başarı Hikayesi

Bağdat Baharatları Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Yarım asır önce büyük bir ideal ve cesaretle yola çıkan ve bugün sektöründe lider kuruluşlardan biri olan Bağdat Baharat, 60`lı yılların başında Mustafa Danacı tarafından büyük bir azim ve kararlılıkla kurularak bugünlere geldi. Devamı

Dr. Mustafa Alpaslan

Vergi - Muhasebe Uzmanı

Profesyonel  Tecrübe

11 yıl Maliye Bakanlığında çalıştıktan sonra 1991 yılında  özel bir  şirkete geçmiş  ve 3 yıl  denetçilik  yapmıştır.  1993 yılında  SMMM unvanını  almış ve mali müşavirlik  hizmetleri  sunmaya başlamıştır.  Yaklaşık 20 yıldır  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yapmaktadır.   Bu arada  1986 yılında  vergi konusunda Dokuz Eylül Üniversitesinde Yüksek Lisans yapmıştır. Aynı  üniversitede yine vergi konusunda 2003 yılında  Doktora unvanını  almıştır.

Uzmanlık

Tüm sektörlerde vergi, muhasebe, vergi uyuşmazlıkları, bireysel  ve kurumsal vergisel  problemler alanında danışmanlık hizmetleri vermektedir.  Bu arada 3568 sayılı yasaya göre kurulmuş  birçok serbest muhasebeci mali müşavir odalarında  meslek mensupları  vergi konularında seminerler  düzenlemektedir.

Nitelikler ve Üyelikler

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Öğretim Görevliliği unvanına sahip olan Mustafa Alpaslan, pek çok dergi,  gazeteler ve mesleki alanda yayımlanan  basında araştırma, inceleme ve etüdleri yayınlanmıştır.  Mali müşavir odalarında  mesleki  seminerlerde konuşmacı  ve  eğitimci olarak katılmıştır.   Vergisel konularda  bütçe komisyonunda görev almış  ve basılı  7 adet  kitabı  bulunmaktadır.


Vergisel  alandaki  çalışmalarının  yanı sıra  birçok  sivil  toplum  kuruluşlarında  ve  maliye okulu mezunları  derneğinde  üyelikleri  bulunmaktadır.  Ayrıca, her hafta yayımlanan "Vergiler&Özgün Sirküler" yayının  danışmanlığını  sürdürmektedir.

Eğitim

Ankara Maliye Meslek Lisesi ve daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesinde lisans, yüksek lisans ve doktora yapmıştır.  Orta düzeyde  İngilizce bilmektedir.

 


 

 

Uzmanımızın En Son Katkıları

Kurumlar vergisi mükelleflerinde zarar mahsubu dikkat edilecek hususlar

Makaleler / Vergi

Bilindiği gibi, Gelir veya Kurumlar Vergisi beyannamelerinde yer alan farklı gelir unsurlarından herhangi birinden ( diğer kazanç ve iratlar hariç) Devamı

Sahte ve muhteviyatı itibariyle fatura kullanımında ispat

Makaleler / Vergi

I-GİRİŞ VE BİR KAÇ SÖZ213 sayılı VUK'nun 359. madde hükmüne göre kaçakçılık suçları için öngörülen ceza kaçakçılık suçları ve cezaları başlığı Devamı

Büyük kentlerde kısa süreli ev kiralama faaliyetleri ve vergileme

Makaleler / Vergi

Büyük kentlerde, özellikle Ankara, İzmir, İstanbul gibi şehirlerde saatlik, yarım günlük veya bir gün gibi kısa süreli konutların istek sahiplerine Devamı

Süresi biten şirketlerin vergisel durumu

Makaleler / Vergi

Bilindiği gibi kuruluş esnasında şirketler, şirketin müddeti maddesinde belirli bir süre belirtmek zorundadırlar. Uygulamada başlangıçta şirketin Devamı

Yanan, çalınan veya kaybolan ticari defter ve belgelerle ilgili hukuksal işlemler

Makaleler / Vergi

Ticari defter ve belgelerin  zaman zaman yangın, deprem, su baskını veya zelzele nedeniyle  elden çıkması mümkün olabilmektedir.  Bazen de ticari Devamı

Vergi haczinde zamanaşımı

Makaleler / Vergi

6183 sayılı kanunun 102. Maddesinde kamu alacağının vadesinin rastladığı takvim yılını izleyen takvim yılı başından itibaren 5 yıl içerisinde tahsil Devamı

5.000-TL Sermayesi Olan Limited Şirketler Münfesih Durumunda

Makaleler / Vergi

Bilindiği gibi 6103 sayılı TTK'nın geçici md. 7 hükmüne göre, sermaye artışı yapmayan limited şirketler Ticaret Sicil'de ilan edilerek münfesih Devamı

Emekli olarak yeniden çalışmak isteyenlerde yıllık izin durumu nedir?

Makaleler / Vergi

Emekli olarak yeniden çalışmak isteyenlerde yıllık izin, kıdem ve ihbar tazminatlarının durumu nedir? SORU: Emekli olduktan sonra tekrar çalışmak Devamı

Özel inşaatlarda çalışan işçilerin vergilendirilmesi

Makaleler / Vergi

193 sayılı GVK'nun 64.maddesi hükmünde, "diğer ücretler" konusu açıklanmıştır. Maddenin 3.fıkrasında, özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı Devamı

4 yıl elde tutulan gayrimenkul satışı

Makaleler / Vergi

Kişilerin kendi kişisel servetleri kapsamında yer alan, bir başka deyişle bir ticari, zirai işletmeye dahil olmayan taşınmazlarını satmaları halinde, Devamı

İlk Geri 1 2 3 4 5 İleri Son