Ferah Konfeksiyon Başarı Hikayesi

Ferah Konfeksiyon

Genç yaşlarda çalışmaya başlamak suretiyle ticari hayata atılan Saadettin Dirik, tekstil ve konfeksiyon sektörünün başarılı firmalarından Ferah Konfeksiyon'u bugünlere ulaştırmıştır... Devamı

Dr. Mustafa Alpaslan

Vergi - Muhasebe Uzmanı

Profesyonel  Tecrübe

11 yıl Maliye Bakanlığında çalıştıktan sonra 1991 yılında  özel bir  şirkete geçmiş  ve 3 yıl  denetçilik  yapmıştır.  1993 yılında  SMMM unvanını  almış ve mali müşavirlik  hizmetleri  sunmaya başlamıştır.  Yaklaşık 20 yıldır  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yapmaktadır.   Bu arada  1986 yılında  vergi konusunda Dokuz Eylül Üniversitesinde Yüksek Lisans yapmıştır. Aynı  üniversitede yine vergi konusunda 2003 yılında  Doktora unvanını  almıştır.

Uzmanlık

Tüm sektörlerde vergi, muhasebe, vergi uyuşmazlıkları, bireysel  ve kurumsal vergisel  problemler alanında danışmanlık hizmetleri vermektedir.  Bu arada 3568 sayılı yasaya göre kurulmuş  birçok serbest muhasebeci mali müşavir odalarında  meslek mensupları  vergi konularında seminerler  düzenlemektedir.

Nitelikler ve Üyelikler

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Öğretim Görevliliği unvanına sahip olan Mustafa Alpaslan, pek çok dergi,  gazeteler ve mesleki alanda yayımlanan  basında araştırma, inceleme ve etüdleri yayınlanmıştır.  Mali müşavir odalarında  mesleki  seminerlerde konuşmacı  ve  eğitimci olarak katılmıştır.   Vergisel konularda  bütçe komisyonunda görev almış  ve basılı  7 adet  kitabı  bulunmaktadır.


Vergisel  alandaki  çalışmalarının  yanı sıra  birçok  sivil  toplum  kuruluşlarında  ve  maliye okulu mezunları  derneğinde  üyelikleri  bulunmaktadır.  Ayrıca, her hafta yayımlanan "Vergiler&Özgün Sirküler" yayının  danışmanlığını  sürdürmektedir.

Eğitim

Ankara Maliye Meslek Lisesi ve daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesinde lisans, yüksek lisans ve doktora yapmıştır.  Orta düzeyde  İngilizce bilmektedir.

 


 

 

Uzmanımızın En Son Katkıları

Vergi ve ceza ihbarnamasine karşı mükellef hakları

Makaleler / Vergi

Bilindiği gibi kendisine vergi ve ceza ihbarnamesi tebliğ edilen gerçek ve tüzel kişiler bizzat uzlaşma komisyonu nezdinde kapsama giren vergi ve Devamı

1997 model veya daha eski araçların hurdaya çekilmesi

Makaleler / Vergi

Bilindiği gibi, 2017 yılı Yeni Af Yasası olan 7020 Sayılı Kanun Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasını ön görmektedir. Yasa muhtemelen Haziran Devamı

Kimler kira beyannamesi vermeyecek

Makaleler / Vergi

Bilindiği gibi, kira geliri elde edenler  bu  mesken kira gelirlerini  2017 yılı için 3.900 TL'yi geçmesi halinde 2018 mart ayı içerisinde (1-26 Devamı

Vergi dairesinde işe başlama, işi terk ve diğer yoklama süreleri

Makaleler / Vergi

Vergi dairelerinde işe başlama, işi terk ve diğer durumlarda yoklama işlemlerinin yapılması hakkında gelir idaresi başkanlığı 2018/3 sayılı genelge Devamı

Gerçek mükellef - paravan mükellef kimdir?

Makaleler / Vergi

Son yıllarda, paravan kişiler üzerine gerçek usulde vergi kayıtları açılarak piyasaya gerçek olmayan satışlar yapılmış gibi sahte faturaların Devamı

Maliyede 6183 sayılı yasanın 22/A maddesi uygulaması ve borcu yoktur belgesi

Makaleler / Vergi

Bilindiği gibi, 7061 sayılı Yasa ile yapılan düzenlemeler sonucunda 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü hk. Kanun'un 22/a maddesinde önemli Devamı

Şirketler ana sözleşmelerinde bulunmayan faaliyet konuları ile uğraşması

Makaleler / Vergi

6102 sayılı yasa hükümlerine göre TTK'nunda ultra vires uygulaması kaldırılmıştır. 1 Temmuz 2012 tarihine kadar yürürlükte bulunan eski TTK Devamı

Limited şirketlerde müdür ataması ve azli

Makaleler / Vergi

Bilindiği gibi, limited şirkete müdür ataması, şirketin genel kurulu tarafından ortaklar arasından veya ortak olmayan bir kimse müdür olarak Devamı

Avukatların karşı vekalet ücretlerindeki stopaj sorunu

Makaleler / Vergi

Avukatlar tarafından 1136 sayılı avukatlık yasasının 164-166. md hükümlerine göre avukatlık vekalet ücreti tanımlanmakta ve kaynakları itibariyle Devamı

Yevmiye defterinin sehven envanter defteri olarak tasdiklenmesi

Makaleler / Vergi

Bilindiği gibi, ticari defterlerin vergi yasalarına göre kullanacağı hesap döneminden önce gelen yılın son ayında ilgili notere tasdik ettirilmesi Devamı

İlk Geri 1 2 3 4 5 İleri Son