BT Isı Sistemleri Başarı Hikayesi

BT Isı Sistemleri Isı Endüstrisi

BT, 1991 yılında kurulan BT ISI SİSTEMLERİ ile yola çıkmış ve 1974'ten bugüne ısı sektöründe yer alan tecrübeli personeli ile hızla gelişimini sürdürerek, günümüzde anahtar teslimi ısı santralleri kuran bir grup şirket olmuştur... Devamı

Dr. Mustafa Alpaslan

Vergi - Muhasebe Uzmanı

Profesyonel  Tecrübe

11 yıl Maliye Bakanlığında çalıştıktan sonra 1991 yılında  özel bir  şirkete geçmiş  ve 3 yıl  denetçilik  yapmıştır.  1993 yılında  SMMM unvanını  almış ve mali müşavirlik  hizmetleri  sunmaya başlamıştır.  Yaklaşık 20 yıldır  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yapmaktadır.   Bu arada  1986 yılında  vergi konusunda Dokuz Eylül Üniversitesinde Yüksek Lisans yapmıştır. Aynı  üniversitede yine vergi konusunda 2003 yılında  Doktora unvanını  almıştır.

Uzmanlık

Tüm sektörlerde vergi, muhasebe, vergi uyuşmazlıkları, bireysel  ve kurumsal vergisel  problemler alanında danışmanlık hizmetleri vermektedir.  Bu arada 3568 sayılı yasaya göre kurulmuş  birçok serbest muhasebeci mali müşavir odalarında  meslek mensupları  vergi konularında seminerler  düzenlemektedir.

Nitelikler ve Üyelikler

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Öğretim Görevliliği unvanına sahip olan Mustafa Alpaslan, pek çok dergi,  gazeteler ve mesleki alanda yayımlanan  basında araştırma, inceleme ve etüdleri yayınlanmıştır.  Mali müşavir odalarında  mesleki  seminerlerde konuşmacı  ve  eğitimci olarak katılmıştır.   Vergisel konularda  bütçe komisyonunda görev almış  ve basılı  7 adet  kitabı  bulunmaktadır.


Vergisel  alandaki  çalışmalarının  yanı sıra  birçok  sivil  toplum  kuruluşlarında  ve  maliye okulu mezunları  derneğinde  üyelikleri  bulunmaktadır.  Ayrıca, her hafta yayımlanan "Vergiler&Özgün Sirküler" yayının  danışmanlığını  sürdürmektedir.

Eğitim

Ankara Maliye Meslek Lisesi ve daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesinde lisans, yüksek lisans ve doktora yapmıştır.  Orta düzeyde  İngilizce bilmektedir.

 


 

 

Uzmanımızın En Son Katkıları

Trafik para cezalarının 6736 sayılı kanun karşısındaki durumu nedir?

Makaleler / Vergi

6736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanunun 2. Maddesi hükmüne göre trafik cezaları 6736 sayılı kanun hükümlerinde yararlanması Devamı

Sahte fatura kullanımı davalarında KHK ile getirilen zımni af hükmü nedir?

Makaleler / Vergi

Sahte fatura kullanımı ve düzenlenmesinden kaynaklanan davalarda 671 sayılı KHK ile getirilen zımni af hükmü nedir? Bilindiği gibi 671 sayılı KHK ile Devamı

Vergi yargısının hakemliğine müracaat ve sonuçları

Makaleler / Vergi

Vergi yargısının hakemliğine müracaat edilmesinin uygulamada çeşitli sonuçları ortaya çıkmaktadır. Örneğin; kendisine vergi ve ceza ihbarnamesi Devamı

İncelemeye başlama tutanağı ve mükellef portalı

Makaleler / Vergi

Bilindiği gibi, 213 sayılı VUK’nun 134 ila 140 mad. hükmüne göre vergi incelemesi mükellefin iş yerinde veya mükellefin iş yeri vergi incelemesine Devamı

Engellilerde vergi indirimi için müracaat yöntemi

Makaleler / Vergi

Bilindiği gibi, GVK md.89 hükmü gereği engellilik konusu; Serbest meslek faaliyetinde bulunan engelliler, Basit usulde vergilendirilen engelliler, Devamı

E-fatura kullanmak zorunda olan mükellefler kimlerdir?

Makaleler / Vergi

20.06.2015 gün ve 29392 sayılı R.G.'de yayınlanarak yürürlüğe giren 454 seri nolu VUK Genel Tebliğine göre; 2015 hesap dönemi brüt satışları 10 Devamı

Vergi affı yasasının vergi suçlarına etkileri nedir?

Makaleler / Vergi

6736 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili vergi affı yasasının vergi suçlarına etkileri nedir? Bilindiği gibi, 6736 sayılı Devamı

Eczanelerde kayıt ve stok düzeltme imkanı için 30 Kasım önemli bir fırsattır

Makaleler / Vergi

ECZANELERDE KAYIT VE STOK DÜZELTME İMKANI İÇİN 30 KASIM ÖNEMLİ BİR FIRSATTIR Dr. Mustafa ALPASLANSMMMBilindiği gibi, Eczanelerde stokların düzeltme Devamı

Ödeme emri ve vergi mahkemesinde dava açılması

Makaleler / Vergi

Ödeme emri ve vergi mahkemesinde dava açılması ve önceden yatan paranın maliyeden geri alınması Bilindiği gibi, ödeme emrine karşı açılan vergi iptal Devamı

Verilmemiş vergi beyannamelerinin özel pişmanlık hükümlerine göre verilmesi

Makaleler / Vergi

6736 sayılı yasa hükmü gereği geçmiş dönemlerle ilgili verilmemiş vergi beyannamelerinin "özel pişmanlık" hükümlerine göre verilmesi Devamı

İlk Geri 1 2 3 4 5 İleri Son