Özel Karşıyaka Göz Hastanesi Başarı Hikayesi

Özel Karşıyaka Göz Hastanesi

İzmir/Karşıyaka'da göz hastalıkları alanında yaklaşık çeyrek asırdır hizmet veren, Myop, Hipermetrop ve Astigmat tedavisinde PRK, LASİK veya LASEK yöntemlerini uygun göze uygun tedavi sloganı ile kullanabilen Özel Karşıyaka Göz Hastanesi, günümüzde görme bozukluklarının tedavisinde güncel olan refraktif cerrahi ve laser tedavilerinde öncü rol üstlenmektedir...Devamı

Dr. Mustafa Alpaslan

Vergi - Muhasebe Uzmanı

Profesyonel  Tecrübe

11 yıl Maliye Bakanlığında çalıştıktan sonra 1991 yılında  özel bir  şirkete geçmiş  ve 3 yıl  denetçilik  yapmıştır.  1993 yılında  SMMM unvanını  almış ve mali müşavirlik  hizmetleri  sunmaya başlamıştır.  Yaklaşık 20 yıldır  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yapmaktadır.   Bu arada  1986 yılında  vergi konusunda Dokuz Eylül Üniversitesinde Yüksek Lisans yapmıştır. Aynı  üniversitede yine vergi konusunda 2003 yılında  Doktora unvanını  almıştır.

Uzmanlık

Tüm sektörlerde vergi, muhasebe, vergi uyuşmazlıkları, bireysel  ve kurumsal vergisel  problemler alanında danışmanlık hizmetleri vermektedir.  Bu arada 3568 sayılı yasaya göre kurulmuş  birçok serbest muhasebeci mali müşavir odalarında  meslek mensupları  vergi konularında seminerler  düzenlemektedir.

Nitelikler ve Üyelikler

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Öğretim Görevliliği unvanına sahip olan Mustafa Alpaslan, pek çok dergi,  gazeteler ve mesleki alanda yayımlanan  basında araştırma, inceleme ve etüdleri yayınlanmıştır.  Mali müşavir odalarında  mesleki  seminerlerde konuşmacı  ve  eğitimci olarak katılmıştır.   Vergisel konularda  bütçe komisyonunda görev almış  ve basılı  7 adet  kitabı  bulunmaktadır.


Vergisel  alandaki  çalışmalarının  yanı sıra  birçok  sivil  toplum  kuruluşlarında  ve  maliye okulu mezunları  derneğinde  üyelikleri  bulunmaktadır.  Ayrıca, her hafta yayımlanan "Vergiler&Özgün Sirküler" yayının  danışmanlığını  sürdürmektedir.

Eğitim

Ankara Maliye Meslek Lisesi ve daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesinde lisans, yüksek lisans ve doktora yapmıştır.  Orta düzeyde  İngilizce bilmektedir.

 


 

 

Uzmanımızın En Son Katkıları

Kimler GMSİ-kira beyannamesi vermez?

Makaleler / Vergi

Bilindiği gibi, kira geliri elde edenler bu mesken kira gelirlerini 2016 yılı için 3.800 TL'yi geçmesi halinde 2017 mart ayı içerisinde bu kira Devamı

Zirai kazançlar da mart (1-27) 2017'de beyan edilecek

Makaleler / Vergi

2016 yılı içerisinde zirai kazanç elde eden gerçek kişilerde 1-27 Mart 2017 tarihine kadar beyanname vermek zorundadır. GVK'nun 53. Maddesinde Devamı

OYAK bağışa dayalı emeklilik sisteminde ödenen vergiler geri alınabilir

Makaleler / Vergi

OYAK bağışa dayalı emeklilik sisteminde ödenen vergiler geri alınabilir (VUK 116-124 mad.)Bilindiği gibi, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Devamı

GMSİ kira beyanları mart 2017'de beyan edilebilir

Makaleler / Vergi

2016 yılı kira gelirleri beyanı Mart 2017' da beyan edilecektir. (1 Mart -25 Mart 2017) konunun önemli bir hadise olması nedeniyle kira gelirlerinin Devamı

SGK denetmen raporlarının idari para cezası

Makaleler / Vergi

Bilindiği gibi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 1.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bundan önceki eski yasada da Devamı

SGK ile TMMOB arasında düzenlenen protokol

Makaleler / Vergi

SGK ile TMMOB arasında düzenlenen protokol gereği mühendislere asgari 2.800,00 TL ücret bildirim mecburiyetiBilindiği üzere, 2014 yılından başlamak Devamı

Vergilerle ilgili 2017 için geçerli bazı parametreler

Makaleler / Vergi

Maliye Bakanlığınca, 27 Aralık 2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 296 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Devamı

Bir vergi borcunun aynı anda iki muhataptan talep edilmesi

Makaleler / Vergi

Aynı verginin alacaklı vergi dairesine karşı ödenmesinden her şeyden önce o verginin kanunla belirlenen esas mükellefi sorumludur. Ancak, belli bazı Devamı

Serbest meslek erbabında envanter defteri kullanımı

Makaleler / Vergi

I-GVK HÜKÜMLERİNE GÖRE SERBEST MESLEK FAALİYETİ NEDİR? Serbest meslek faaliyeti, sermayeden çok kişisel mesaiye, bilimsel veya mesleki bilgiye veya Devamı

Trafik para cezalarının 6736 sayılı kanun karşısındaki durumu nedir?

Makaleler / Vergi

6736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanunun 2. Maddesi hükmüne göre trafik cezaları 6736 sayılı kanun hükümlerinde yararlanması Devamı

İlk Geri 1 2 3 4 5 İleri Son