Talipsan Deri Başarı Hikayesi

Talipsan Deri Konfeksiyon Gıda ve Hediyelik Eşya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Deri sektörüne yönelik geçmişte çok küçük çapta başlanan ticari faaliyet, bugün Ülkemizin farklı illerine yönelik üretim ve pazarlama yapabilen, kendi markasını yaratmış Talipsan Deri firmasının başarı hikayesini ortaya çıkartmıştır... Devamı

Tanınmış marka olmak

Google Facebook del.icio.us StumbleUpon Twitter Digg

Yayın Tarihi: 08.11.2016


Bir markanın gücü ve değeri onun tüketici nezdinde tanınmışlığına ve yaygınlığına bağlıdır. "Tanınmışlık" göreceli bir kavramdır.  Bir duruma göre tanınmış sayılabilecek marka, bir başka duruma göre tanınmış sayılamayacaktır. Tanınmış olmak, bir marka için, genel ve öz anlamıyla, az ya da çok, bir ölçüde bilinmek demektir. "Bir kişiye veya girişime sıkı bir biçimde bağlılık, güvence, kalite, reklam gücü, yaygın bir dağıtım ağına bağlı, müşteri ve diğer sübjektif ilgi ve ilişkiler ayrımı yapılmadan coğrafi sınır, kültür ve yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredekilerce refleks halinde beliren bir çağrışım" şeklinde tanımlanabilir.

Markaların tanınmışlık düzeyleri ile ilgili esaslar ve uygulanması Türk Patent Enstitüsü tarafından belirlenen 18 maddelik kriterlere göre hazırlanır. Bu 18 maddelik kriterler ise; Türkiye'nin de uygulamayı kabul ettiği 1999 WIPO Joint Recommendation «Ortak Tavsiye Kararı» na göre kaynak oluşturulmuştur. Türkiye'de 2003 yılından bu yana tanınmış marka olmak için, Türk Patent Enstitüsü'ne doğrudan başvuru yapılmakta ve başvuru ile ilgili karar Türk Patent Enstitüsü tarafından karara bağlanmaktadır.

Bu kriterlere göre; markanın tescilinin ve kullanımının süresi, yayıldığı coğrafi alan ve kapsam, markanın üzerinde kullanıldığı mal ve/veya hizmetin piyasadaki yaygınlığı, pazar payı, yıllık satış miktarı, markaya ilişkin reklam ve promosyon çalışmaları,  reklam niteliğinde olmayan ancak markanın tanıtımına faydalı olabilecek nitelikte faaliyetler, markaya ilişkin kamuoyu araştırmaları, markaya ilişkin ödüller, markayı taşıyan ürünlerin dağıtım kanalları gibi kriterlerin kanıtlanması ve belgelenebilmesi tanınmış marka başvurusunun en büyük güç kaynağını oluşturmaktadır.

Tanınmış Markanın Avantajları Nelerdir?

Türk Patent Enstitüsü, tanınmış marka olarak kabul edilen markalara daha kapsamlı hukuksal koruma sağlamaktadır. İlana itiraz aşamasında (8/4) markanın tanınmış marka olması, alelade markaların farklı mal ve hizmetlerde dahi tescil edilmesini önlemek açısından daha etkili olacaktır.

Marka hakkı ile ilgili bir dava söz konusu olduğu takdirde, mahkemeyi lehine ikna etmesi çok daha kolay olacaktır.Tanınmış marka sahibi, marka hakkına bir tecavüz söz konusu olduğunda talep edeceği tazminat miktarı, markanın tanıtımı için yaptığı yatırımla doğru orantılı olarak oldukça tatminkâr olacaktır.

Tüm bunlarla birlikte Meclis'te tartışma konusu olan Sınai Mülkiyet Kanun Tasarı'sında tanınmış markalar ile ilgili detaylı bir bilgiye yer verilmemesi de dikkatleri çekiyor.

MARKA - PATENT KATEGORİSİ ALTINDA YER ALAN DİĞER MAKALELER

KOBİ'ler için sınai mülkiyet önerileri (1)

Yazan: Av. Ali Çavuşoğlu / Marka - Patent Uzmanı

Yayın Tarihi: 04.04.2017

10 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren SINAİ MÜLKİYET KANUNU özellikle KOBİ'lerimizin dikkat etmesi gereken bir çok hüküm... Devamı

Tasarım ve coğrafi işaretlerde kanunla gelen yenilikler

Yazan: Gamze Coşkun Bakır / Marka Vekili

Yayın Tarihi: 06.03.2017

Bir önceki yazımızda uzun zamandır beklenen ve 10 Ocak 2017 tarihinde resmen yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu ve marka alanındaki getirilerini... Devamı

Sınai mülkiyet kanununda marka suçları ve cezaları

Yazan: Av. Ali Çavuşoğlu / Marka - Patent Uzmanı

Yayın Tarihi: 06.02.2017

Ülkemiz patent marka ve tasarımların etkin korunması için gerekli olan Sınai Mülkiyet Kanunu'na nihayet kavuştu. Sınai Mülkiyet Kanunun 7.maddesi... Devamı

Sınai Mülkiyet Kanunu'na merhaba

Yazan: Betül Yardımcı / Eğitim ve Teşvik Uzmanı / Marka Vekili

Yayın Tarihi: 23.01.2017

Sınai mülkiyet hakları kapsamında, Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım ve Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında yayımlanan Kanun Hükmünde... Devamı

Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu yürürlükte

Yazan: Gamze Coşkun Bakır / Marka Vekili

Yayın Tarihi: 17.01.2017

Sınai mülkiyet alanında Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) ve bu Kararnamelerin getirdiği sorunlarla boğuşan tüm sektörlerin sabırsızlıkla beklediği... Devamı