ARA
İŞ'TE BAŞARI HİKAYELERİ

Profen Başarı Hikayesi

Profen İletişim Teknolojileri ve Hiz. San. Tic. A.Ş.

Girişimci genç mühendislerin kurduğu Profen, uydu haberleşme teknolojileri alanında dünya çapında marka olma yolunda olanca hızıyla ilerlemektedir...Devamı

5G standardının "bağlantı potansiyeli"

Google Facebook del.icio.us StumbleUpon Twitter Digg

Yayın Tarihi: 08.10.2018


Mobil iletişimde 5G standardından söz ettiğimizde üç kavramın içeriklerini anlamak gerekiyor: Bağlantı, iletişim ve işbirlikleri.

5G standardının, bu üç alanda, insanlık tarihinde hiç tanıklık etmediğimiz köklü değişmeler yaratacağının güçlü kanıtlarına sahibiz.

David Harvey'in, Sungur Savran tarafından dilimize aktarılan Sermaye Muamması kitabının 19'uncu sayfasındaki ekonomik krizler ve çöküşü anlatırken ulaştığı genellemeyi ödünç alalım: "...ölçeği ve kapsamı bir tarafa bırakılırsa, günümüzdeki çöküşte hiç de alışılmadık bir yan yoktur. Ne de bu çöküşün kaynağının kentsel gelişmelerde ve emlâk piyasalarında yatıyor olmasında olağan bir şey vardır. Şu sonuca ulaşmak gerekiyor: Burada, dikkatle yeniden kurulması gereken içkin bir bağlantılılık mevcut".

Yeni hukuk 

Bağlantılılık ve ağ oluşumu, bugünün dünyasında ekonomide büyümeyi de krizleri de belirleyici etkenlerden biri...5G standardının kapsama alanını alabildiğine yaydığı, yoğunluk ve derinlik kazandırdığı "bağlantılılık" kavramına biraz daha yakından baklamıyız ki, yakın geleceğimizi nasıl etkileyeceğini daha net kavrayabilelim.

Prof.Dr. Türker Kılıç, HBT'de yayınladığı beynin düşünme biçimi ve zihin oluşumuyla ilgili yazılarında şöyle diyor:" Yeni hukuk, 'adalet mülkün temilidir' yerine 'adalet bir bağlantısallık ağı olarak yaşamın temelidir; (...) vatandaş olarak insanların haklarını değil, yaşam ağının haklarını önceler". Ayrıca bu yeni hukuka "ekolojik hukuk" diyenlerin de olduğunu anımsatıyor.

Kılıç, yazısını bitirirken var olan ekonomi anlayışı ister Marx, ister Adam Smith düşüncelerinden hareket etsin, "ikisi de aynı paradigmanın farklı yüzleridir; birinde 'yaşamın' mülkiyeti devlette, diğerinde ise şahıslardır" diyerek ikisi arasında çok büyük bir fark olmadığını belirtiyor, 'ekonomi, yaşam ağı içerisinde insanların birbiriyle 'karşılıklı bağımlılık' sürecinin yaşam için'liğini sağlayan ilkeler bütünü olmalıdır. Bağlantısal bütünsellik aslında burada anahtar sözcüktür; artık herşeyin içinde bulunduğu ağ ile anlamlı olduğunu; hiç bir 'şeyin' tek başına anlam taşımadığını biliyoruz" genellemesine ulaşıyor.

Bugün ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik sorunların kavranması ve uygun çözümlerin üretilmesinde 5G standardının 'bağlantı, iletişim ve işbirlikleri' potansiyellerini kavrayarak değerlendirme düzeyine sıkı sıkıya bağlı olduğunu farketmeliyiz.

İşletme içi sorgulama 

Paylaştığımız genellemeleri "işletme ölçeğine" indirdiğimizde, işyeri yöneticileri olarak bir dizi soruya dinamik bir anlayışla cevaplar aramamız gerekir:

- 5G standardının bağlantı potansiyellerini kullanabilmek için işyerimizi nasıl konumlandırmalıyız?

- Artan bağlantı, sıkılaşan ağ yapıları ve çeşitlenen ve derinleşen platform yapılarında doğru bir konumlanma yapabilmemiz için fırsat ve tehditler nelerdir?

- Ülkemizin ekosistemi 5G teknolojinin dayatacağı bağlantılık için hangi elverişli fırsatlara, ne gibi kısıtlara sahiptir? Siyasi iradeden kolektif çözümler için hangi taleplerde bulunmamız gerekir?

- 5G standardının sağlayacağı bağlantıların olası etkileri konusunda net bilgiye sahip miyiz? Etkin koordinasyon yapabilecek donanımlarımız var mı? Odaklanarak kaynakları verimli kullanabilecek miyiz?

- Sektörel ya da mesleki anlamda, ortak hareket ederek 5G bağlantı potansiyellerini değerlendirmede işbirliği yaparak dayanışma içinde olabilecek miyiz?

Bir sonraki yazıda 5G standardının "işbirlikleri çerçevesini" nasıl etkileyeceğini tartışmaya çalışalım....

TEKNOLOJİ/ İNOVASYON / TASARIM KATEGORİSİ ALTINDA YER ALAN DİĞER MAKALELER

Kara tren turizmi

Yazan: Edip Emil Öymen / Dünya Gazetesi Yazarı, İnovasyon Uzmanı

Yayın Tarihi: 15.10.2018

 İngiltere'de Vintage adlı tren şirketi, kömürlü lokomotif, yenilenmiş "eski" vagonlar kullanarak ana hatta tarifeli sefer yapma izni aldı. Bize... Devamı

Yeni bir meslek! WEB'de sahte veri üretmek

Yazan: Edip Emil Öymen / Dünya Gazetesi Yazarı, İnovasyon Uzmanı

Yayın Tarihi: 08.10.2018

Jenna Abrams, 2014-17 döneminde Twitter'da Amerikan aşırı sağının bayraktarlığını yapıyordu. Trump, başkanlığa adaylığını açıkladıktan sonra hemen... Devamı

Bilim makalesi kaç para?

Yazan: Edip Emil Öymen / Dünya Gazetesi Yazarı, İnovasyon Uzmanı

Yayın Tarihi: 01.10.2018

İnternet devriminin en büyük yalanı: "Her şey internette zaten var." Burada, "şey" denilen şey, veri/bilgi. Bu, çeyrek doğru. Çünkü eğer bunları... Devamı

İklimle mücadele için "teknoloji ittifakı"

Yazan: Didem Eryar Ünlü / Dünya Gazetesi Yazarı

Yayın Tarihi: 24.09.2018

Geçtiğimiz hafta San Francisco'da gerçekleşen Küresel İklim Hareketi Zirvesi'nde (GCAS) hayata geçirilen Step Up Deklarasyonu, dünyanın önde gelen 21... Devamı

5G çok şeyi değiştirecek

Yazan: Dr. Rüştü Bozkurt / İşletme Yönetim Uzmanı

Yayın Tarihi: 24.09.2018

Mobil iletişimde oluşmakta olan yeni 5G standardı hızla ülke ve şirket yöneticilerinin gündemine girdi. Oluşmakta olan yeni teknolojinin insanlık... Devamı