Doğuş Elektrik Başarı Hikayesi

Doğuş Elektrik İnş. Taah. San. Tic. A.Ş.

Gaziantep`te, elektrik ve tesisat malzemeleri alanında faaliyet gösteren Doğuş Elektrik, teknolojik gelişmeleri sektörüne uygulayarak müşterilerine sunduğu çözümlerle hergün daha da büyüyor...Devamı

İstanbul'a tahkim de kuruluyor

Google Facebook del.icio.us StumbleUpon Twitter Digg

24.05.2012 Perşembe - ANKARA

İstanbul Finans Merkezi (İFM) kapsamında, Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılan İstanbul Tahkim Merkezi (İTM) Kanun Tasarısı'nın önümüzdeki günlerde Meclis'e sevki bekleniyor.

 

İstanbul'un bölgesel ve küresel bir finans merkezine dönüştürülmesi amacıyla yürütülen strateji ve eylem planı kapsamında bir de uluslar arası tahkim merkezi kuruluyor.

Oluşturulacak uluslar arası finans merkezi ile birlikte ortaya çıkabilecek hukuki sorunların tahkim yoluyla çözümüne yönelik olarak İstanbul Tahkim Merkezi'nin (İTM) kurulmasına ilişkin yasa tasarısının önümüzdeki günlerde Meclis'e sevki bekleniyor.

2009 sonunda açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Strateji Belgesi ve Eylem Planı doğrultusunda Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan ve ilgili kesimlerden alınan görüşler de dikkate alınarak son şekli verildikten sonra geçen yıl Başbakanlığa gönderilen yasa tasarısı taslağı, uzun süren bir bekleyişin ardından, bir süre önce Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılmıştı.

Dünya Gazetesi'nin edindiği bilgilere göre önümüzdeki günlerde TBMM gündemine alınması beklenen tasarı, İstanbul'un uluslararası finans merkezi olması ile birlikte yaşanabilecek "yabancılık unsuru taşıyanlar da dahil, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri ve özel hukuk ilişkisinden doğan anlaşmazlıkların, tahkim veya alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle çözüme kavuşturulmasını" amaçlıyor.

Ancak tasarıda, tahkime ilişkin maddi kurallar yerine sadece, kurulacak olan Tahkim Merkezinin yapısı düzenleniyor. Tahkim Merkezi'nin, Merkez, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçi, Danışma Kurulu, Milli ve Milletlerarası Tahkim Divanları ile Genel Sekreterlikten oluşması öngörülüyor.

Tasarıda, bu kurulların nasıl oluşturulacağı, nasıl çalışacağı ve görevleri ayrıntılı biçimde düzenleniyor. Adalet Bakanlığı, tasarının hazırlık sürecinde, çoğu akademisyen ve hakimlerden oluşan bir çalışma grubu kurarak, TOBB Tahkim Merkezi, Alman, Amerikan tahkim dernekleri, Çek Cumhuriyeti Ticaret ve Tarım Odası Tahkim Mahkemesi, Dubai, Romanya, Singapur, St. Petersburg ve Zürih tahkim merkezleri, Londra Milletlerarası Tahkim Mahkemesi, Milletlerarası Ticaret Odası ve Milletlerarası Tahkim Mahkemesinde incelemelerde bulundu.

Bu çalışmalar sonucunda, kurulacak merkezin yapısı "bağımsız ve tarafsız olacak şekilde, ilgili tüm kurum ve kuruluşları kapsar nitelikte" olması ve oluşturulacak tahkim kurumunun toplumun bütün çevrelerince kabul görmesi öngörüldü.

İdari ve mali açıdan özerk olacak Tahkim veya alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin yönetmelikle belirlenecek hizmetleri yürütecek olan İstanbul Tahkim Merkezi, "tüzel kişiliği haiz, özel hukuk hükümlerine tabi, idari ve mali özerkliğe sahip" bir yapıda kurulacak. Ancak Merkezin faaliyetlerini yürütebilmesi için ilk yıl bütçesi Başbakanlık bütçesinden karşılanacak.

15 üyenin 6'sı TOBB'dan

İstanbul Tahkim Merkezi'nin Genel Kurulu 15 kişiden oluşacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mesleğinde en az 10 yıl deneyime sahip deniz ticaret odalarından 1, sanayi odalarından 2, ticaret odalarından 3 kişi olmak üzere toplam 6 kişi ile Genel Kurul'da temsil edilecek.

Genel Kurul'da Türkiye Barolar Birliği baroya kayıtlı 4 avukat, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği de 1'er üye ile Genel Kurul'da yer alacak. Söz konusu kişiler, bu kuruluşların yönetim organlarının seçimiyle belirlenecek.

Genel Kurul üyeleri 4 yıl süreyle görev yapacak. Süresi dolan üye yeniden seçilebilecek, üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda, bu üyenin kalan süresini tamamlamak üzere seçim yapılacak. Her yıl ekim ayında toplanacak Genel Kurul, Merkez'in yönetim ve denetim kurulları ile denetçilerini seçecek.

İstanbul Tahkim Merkezi Yönetim Kurulu, Genel Kurulun kendi üyeleri arasından 4 yıl için seçeceği 3 asıl ve 2 yedek üyeden oluşacak. Yönetim Kurulu, hukukçu üyeleri arasından bir Başkan seçecek. Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile karar alacak.

Danışma Kurulu, tahkim veya alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri konusunda yeterli deneyime sahip 15 üyeden oluşacak. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından 4 yıl için seçilecek. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda Danışma Kurulunun görüşüne başvuracak.

Merkez'de, mesleğinde en az 15 yıllık tecrübeye sahip 3'er hukukçu üyeden oluşacak ve 5 yıl süreyle görev yapacak Milli ve Milletlerarası Tahkim divanları oluşturulacak. Merkez'in Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı uyuşmazlık çözümü konusunda en az 10 yıllık mesleki birikime sahip hukukçular arasından, Yönetim Kurulu'nca seçilecek.

Tahkim Merkezi'nin organlarına seçilenler ve çalışanları görev süreleri boyunca Merkez bünyesinde hakemlik yapamayacaklar. Merkez, bağışlar ve ücretli olarak sunduğu hizmetler karşılığında gelir elde edebilecek.

Önceki Haber Sonraki Haber

DİĞER KATEGORİSİ ALTINDA YER ALAN DİĞER HABERLER

Frankfurt Otomobil Fuarı'na yoğun ilgi

18.09.2017 - Yurtdışı

39 farklı ülkeden bin firma katıldığı Frankfurt Otomobil Fuarı yoğun ilgi görüyor.... Devamı

'Türkiye'de zehirli yumurta' iddiasına tepki

06.09.2017 - İSTANBUL

Türkiye'de 'zehirli yumurta'ya rastlandığı iddiasına sektör temsilcileri tepki gösterdi. YUM-BİR Başkanı Konya, "İddia son günlerde yaşanan siyasi gerginliklerin ürünü" dedi.... Devamı

Tatilde en çok fotoğraf paylaşan ikinci ülkeyiz

21.07.2017 -

Yapılan araştırmaya göre Türkler tatilde en çok fotoğraf paylaşan ikinci ülke oldu. Tatilde mobil cihazları tamamen kaptanların oranı ise yüzde 11.... Devamı

Vakıflara bedelsiz kamu arazisi

21.07.2017 -

Kamuya ait taşınmazlar, eğitim ve yurt faaliyeti için bedelsiz olarak devredilebilecek. Devredilen kurumlarda öğrencilerin en az yüzde 3'ü bedelsiz, yüzde 10'u da yüzde 50 indirimli olarak eğitim görecek.... Devamı

TÜRKONFED geleceğin girişimcilerini yetiştiriyor

19.07.2017 -

TÜRKONFED, 30 lise öğrencisine 'STEM ile Girişimde Yeni Ufuklar' projesi kapsamında bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik temelli girişimcilik dersi verecek.... Devamı