By Dekol Mobilya Başarı Hikayesi

By Dekol Mobilya Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.

1989 yılında Adapazarı'nda kurulan By Dekol Mobilya ilk günden bugüne, hedeflerinden hiçbir şekilde ödün vermeden; zengin tasarım, konfor ve kullanım rahatlığı özelliklerini en yüksek düzeyde tutarak, ürünlerini yurtiçi ve yurtdışı pazarına sunmuştur.Devamı

İşe Başlatmama Tazminatına Vergi İstisnası

Google Facebook del.icio.us StumbleUpon Twitter Digg

12.08.2009 Çarşamba - ANKARA

Bazı maddelerdeki değişikliklere açıklık getiren Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Gelir vergisi kesilmeyen tazminatlara işe başlatmama tazminatı da dahil edildi.

Maliye Bakanlığı'nın 16 Haziran 2009 tarihli ve 5904 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun bazı maddelerinde yapılan değişikliklere açıklık getiren Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

İşe başlatmama tazminatı da eklendi

Tebliğe göre, 16 Haziran 2009 tarihli ve 5904 sayılı Kanun'un 1. maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu'nun 25. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan, "ve işsizlik sebepleriyle verilen tazminat" ibaresi" ve işsizlik sebepleriyle (işe başlatmama tazminatı dahil) verilen tazminat" şeklinde değiştirildi. Böylece gelir vergisi kesilmeyen tazminatlara işe başlatmama tazminatı da dahil edildi.

Kanunun 4. maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu'na şu geçici madde eklendi:

"Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlerle ilgili olarak 22 Mayıs 2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 21. maddesi uyarınca işverenlerce işçiye ödenen işe başlatmama tazminatları, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. Anılan dönemlere ilişkin işe başlatmama tazminatı gelir vergisi tevkifatına tabi tutulan mükelleflerin; tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanunun'un düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca tahsil edilen gelir vergisinin ret ve iade işlemleri yapılır.

Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esası belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir."

Söz konusu hükümler, Kanunun yayımı tarihi olan 3 Temmuz 2009 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

İstisnanın kapsamı

Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan ibare değişikliğiyle 22 Mayıs 2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca işverenlerce işçilere ödenen işe başlatmama tazminatları, yapılan düzenlemenin yürürlüğe girdiği 3 Temmuz 2009 tarihinden itibaren damga vergisi hariç gelir vergisinden istisna edildi.

İstisna kapsamındaki tutar, iş sözleşmesi feshinin geçersizliğine karar veren mahkeme veya özel hakemin kararında belirlediği işçinin işe başlatılmaması nedeniyle ödenecek tazminat miktarı ile sınırlı olacak.

Önceki Haber Sonraki Haber

ÇALIŞMA HAYATI KATEGORİSİ ALTINDA YER ALAN DİĞER HABERLER

Asgari ücretteki artışın bölgesel etkileri

04.01.2016 - ANKARA

Bahçeşehir Üniversitesi Araştırma Merkezi (BETAM) asgari ücret artışının bölgesel etkilerini inceleyen bir araştırma yayınladı ... Devamı

Eylemlerle ilgili ortak açıklama

21.05.2015 - KOCAELİ

TİSK, MESS, OİB, OSD, TAYSAD otomotiv sanayinde devam eden eylemlere ilişkin ortak basın açıklaması yaptı: Sağduyu içerisinde üretime başlamalı, işlerimize dört elle sarılmalıyız... Devamı

Madencilerden önce işletme sahipleri eğitilecek

26.05.2014 - BURSA

MADSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Efendioğlu, Soma'da yaşanan facianın maden sektöründeki en büyük eksiğin eğitim olduğunu gözler önüne serdiğini söyledi. ... Devamı

Genç işsizliğindeki artış korkutuyor

29.01.2014 - İSTANBUL

Umudunu yitirdiği için iş aramayı bırakanlar hariç olmak üzere ülkedeki 2.7 milyon işsizin 874 binini 15-24 yaş grubundaki gençler oluşturuyor. ... Devamı

Asgari ücret belli oldu

31.12.2013 - ANKARA

Asgari ücrete yüzde 5+6 oranında zam yapıldı. Buna göre 2014'te geçerli olacak net asgari ücret yılın ilk yarısı için 846, ikinci yarısı için 891 lira oldu.... Devamı